Giải ngân vốn đầu tư công: Thành công từ sự chỉ đạo quyết liệt

10:01, 24/01/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh ở những tháng cuối năm 2020 đã có sự chuyển biến tích cực so với những tháng đầu năm. Từ kết quả đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư cần tập trung giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 trong thời gian còn lại (đến ngày 31.1.2021), với mục tiêu đạt kết quả cao nhất.
[links()]
Chuyển biến tích cực
 
Xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, ngoài các yếu tố khách quan do dịch bệnh, mưa bão, thì có yếu tố chủ quan là năng lực tổ chức triển khai thực hiện của các chủ đầu tư còn nhiều hạn chế. Cùng với đó, việc phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương để giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều bất cập, chậm trễ, thiếu tinh thần trách nhiệm. Do đó, từ giữa tháng 9.2020 đến nay, UBND tỉnh đã liên tiếp có những cuộc họp đánh giá và đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giúp tỷ lệ giải ngân 3 tháng cuối năm 2020 đạt cao. 
Dự án đường TP.Quảng Ngãi - thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) đang được khẩn trương thực hiện.
Dự án đường TP.Quảng Ngãi - thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) đang được khẩn trương thực hiện.
Cụ thể, ở thời điểm giữa tháng 9.2020, toàn tỉnh mới giải ngân 2.140/5.876 tỷ đồng tổng vốn đầu tư công của năm 2020, tương đương 36,4% kế hoạch vốn tỉnh giao, bằng 44% kế hoạch vốn trung ương giao. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước ở mức 50%. Điều đáng nói là, nguồn vốn ngân sách địa phương (vốn cân đối ngân sách tỉnh) chỉ đạt 32%; vốn ngân sách trung ương đạt 42%. Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, đến ngày 31.12.2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
 
Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (81%), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (86,3%), TX.Đức Phổ (88%), các huyện Mộ Đức (88%), Nghĩa Hành (88%), Tư nghĩa (83%), Sơn Tịnh (83%) và Sơn Tây (81%)...
“UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung giải ngân đối với khối lượng đã lên phiếu giá nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất đối với tất cả các nguồn vốn. Phải xem việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu".
 
Chủ tịch UBND tỉnh ĐẶNG VĂN MINH
Tranh thủ nguồn vốn của trung ương
 
Măc dù tỷ lệ giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 của tỉnh ở những tháng cuối năm đã có sự chuyển biến tích cực so với những tháng trước đó, nhưng tình hình giải ngân vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh vẫn đạt thấp (56,1%), trong khi bình quân chung cả nước đạt 63,1%. Tính đến ngày 31.12.2020, số vốn còn lại chưa được giải ngân hơn 1.600 tỷ  đồng; trong đó, ngân sách địa phương hơn 814 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương hơn 800 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, vẫn còn một số chủ đầu tư có tiến độ giải ngân quá thấp như Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh (42%), Sở TN&MT (26%), UBND TP.Quảng Ngãi (49%)... Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho rằng, hiện một số dự án của thành phố không bố trí được tái định cư, không có khối lượng... nên đến ngày 31.1.2020, thành phố cũng chỉ giải ngân tối đa được 60% nguồn vốn. Vì vậy, thành phố đã trả lại 136 tỷ đồng cho tỉnh.
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn có bổ sung từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao trong các năm 2015, 2017, 2018 để chi đầu tư phát triển, với số tiền 1.526,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong hai năm liên tiếp (2019 - 2020), Quảng Ngãi bị hụt thu trên 6.000 tỷ đồng và đang phải xin trung ương bù hụt thu 1.147 tỷ đồng, nên trong năm 2021 và những năm tiếp theo, dự báo sẽ rất khó khăn để đầu tư các công trình như các năm vượt thu. Tình trạng mất cân đối thu - chi sẽ buộc UBND tỉnh phải thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa. Theo đó, chỉ có những công trình trọng điểm, khẩn cấp mới được ưu tiên vốn. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tốt sẽ giúp tỉnh tranh thủ được các nguồn vốn trung ương, vốn ODA để đầu tư xây dựng nhiều công trình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Bài, ảnh: HỒNG HOA