Triển khai có hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh

16:20, 13/09/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện ven biển, hải đảo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020.
 
Cụ thể là các nội dung, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/6/2020 về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020; và các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 4347-CV/TU ngày 9/4/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, hải đảo tập trung tổ chức triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; khẩn trương thực hiện các quy định quản lý liên quan đến chống khai thác IUU, đặc biệt là hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá; đảm bảo kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị cho Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, bốc dỡ thủy sản tại cảng, thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm hải sản phục vụ cho công tác truy suất nguồn gốc hải sản.
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để quản lý hoạt động của tàu cá tại địa phương, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; tập trung xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU dưới mọi hình thức, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Rà soát, xác định các chủ tàu, tàu cá có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, hải đảo chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về chống khai thác IUU. Chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác chống khai thác IUU của địa phương.
 
PV
 
.