Cắt giảm nhiều khoản chi chưa cần thiết

10:03, 19/07/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh đề ra giải pháp điều hành ngân sách hợp lý theo hướng tăng cường thu và tiết kiệm chi, đồng thời tích cực thu hồi nợ tạm ứng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020.
Giảm chi ngân sách
 
Trong 6 tháng đầu năm, ước chi cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 5.226 tỷ đồng, đạt 38,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ 2019; thực hiện chi các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu ước đạt 913 tỷ đồng, bằng 40,9% dự toán năm. Riêng chi ngân sách địa phương, gồm các khoản: Chi đầu tư phát triển ước đạt 1.541 tỷ đồng (đạt 37,6% dự toán); chi thường xuyên 3.684 tỷ đồng (41,6% dự toán); chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,1 tỷ đồng (100% dự toán). 
Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh chỉ đạo tập trung giải ngân vốn đầu tư công.  Trong ảnh: Cầu Cửa Đại trên đường về đích.  Ảnh: THANH NHỊ
Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh chỉ đạo tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Trong ảnh: Cầu Cửa Đại trên đường về đích. Ảnh: THANH NHỊ
 
Hiện nay, tổng kinh phí ngân sách dự phòng của tỉnh còn 149,4 tỷ đồng, dự kiến đến cuối tháng 7.2020 sẽ sử dụng 73,3 tỷ đồng liên quan đến công tác phòng, chống, hỗ trợ dịch Covid-19 và hỗ trợ liên quan đến dịch tả heo Châu Phi. Nguồn quỹ dự trữ tài chính của tỉnh đến cuối tháng 6 còn dư khoảng 111 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6.2020, các khoản vay tỉnh phải bố trí trả nợ hơn 180 tỷ đồng, gồm 31 tỷ đồng nợ đầu tư ngân sách tỉnh phải trả và hơn 149 tỷ đồng vay đầu tư Dự án năng lượng nông thôn II. Số dư tạm ứng, ứng trước ngân sách trong toàn tỉnh đến đầu tháng 7.2020 mặc dù giảm hơn cuối năm 2019, nhưng vẫn lên đến 656 tỷ đồng. Trong đó các khoản tạm ứng, ứng trước thuộc nhiệm vụ chi ngân sách 240 tỷ đồng, các khoản ứng không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách là 416 tỷ đồng.
 
Mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo theo quy định, nhưng do nguồn thu năm nay giảm mạnh, dẫn đến việc chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm phải triển khai ngay các giải pháp cần thiết, nhằm giảm chi tương ứng. Theo đó, ước chi cân đối ngân sách địa phương cả năm 2020 sẽ đạt 93,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tương ứng 12.566 tỷ đồng; trong đó, giảm chi đầu tư phát triển khoảng 9,8%; giảm chi các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn trung ương bổ sung khoảng 4%. Năm nay, tỉnh dự kiến sẽ phải vay để bù đắp bội chi khoảng 38 tỷ đồng từ nguồn vay lại của Chính phủ.
 
Tích cực thu hồi nợ tạm ứng
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho biết: Tỉnh dự kiến xử lý hụt thu bằng cách kiến nghị trung ương bổ sung trong cân đối bằng với mức chi ngân sách năm 2017 - năm đầu tiên ổn định ngân sách thời kỳ 2017 - 2020, cộng với nguồn tăng lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng. Phần còn lại tỉnh sẽ chỉ đạo tham mưu cắt giảm các khoản chi đầu tư, chi thường xuyên để đảm bảo cân đối thu chi. 
 
Dự án cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn.  ẢNH: T.NHỊ
Dự án cầu Hành Phước - Hành Thịnh (Nghĩa Hành) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn. ẢNH: T.NHỊ
 
Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo đối với chi thường xuyên: Các sở, ngành, địa phương phải điều hành chi ngân sách theo đúng chế độ quy định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng. Công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách; đẩy nhanh tiến độ chi theo kế hoạch đề ra. Thực hiện cắt giảm 70% kinh phí chi hội nghị, chi công tác trong và ngoài nước, dành ngân sách cho nhiệm vụ chi cấp bách khác; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và cắt giảm các khoản chi mua sắm khi chưa thực sự cần thiết.
 
Đối với chi đầu tư phát triển: Tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ công trình để đạt khối lượng giải ngân. Đặc biệt là tích cực thu hồi nợ tạm ứng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, giải ngân vốn kéo dài; hoàn thành thủ tục đầu tư dự án có quy mô, quan trọng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; thực hiện nghiêm kiến nghị kiểm toán thu hồi vào ngân sách nhà nước và các khoản giảm trừ cấp kinh phí cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
 
THANH NHỊ
 
 
 
.
.