Điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020: Ưu tiên các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện

08:06, 16/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020 là năm cuối cùng của giai đoạn đầu tư trung hạn 2016 - 2020, cũng là năm được dự báo có nhiều khó khăn trong bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án. Vì thế, UBND tỉnh đã điều chỉnh vốn từ công trình ít quan trọng, chậm tiến độ sang công trình cấp thiết, cần vốn, nhằm thúc đẩy giải ngân.
Kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách địa phương được HĐND tỉnh giao là 4.037 tỷ đồng; trong đó, vốn cân đối theo chi tiêu định mức 1.932 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 105 tỷ đồng và vốn quỹ đất 2.000 tỷ đồng.  
 
Công trường thi công dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.
Công trường thi công dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.
 
Đến hết tháng 5.2020, giải ngân được 484 tỷ đồng (đạt 12% kế hoạch), trong đó nguồn vốn quỹ đất chưa giải ngân được. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát tiến độ giải ngân những công trình, dự án trọng điểm, các công trình chậm tiến độ để trình Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn trong tháng 6, kịp thời cân đối, bổ sung, giải ngân hết vốn đầu tư năm 2020.
 
Theo đó, UBND tỉnh sẽ điều chuyển qua lại 176 tỷ đồng giữa nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung sang nguồn vốn quỹ đất thuộc kế hoạch đầu tư của 14 dự án. Nguyên tắc điều chỉnh được xác định: Điều chuyển vốn giữa nguồn vốn XDCB tập trung của tỉnh và nguồn thu tiền sử dụng đất (nguồn tiền sử dụng đất do ghi kế hoạch, nhưng chưa thu được, nên không có nguồn để giải ngân), ưu tiên vốn đầu tư XDCB tập trung của tỉnh cho các dự án hoàn thành, công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, các dự án có nhu cầu cần vốn để cân đối ODA; không gây nợ đọng XDCB...
 
"UBND tỉnh sẽ xem xét giảm kế hoạch vốn năm 2020 đối với các dự án chuyển tiếp, giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn được giao. Các dự án khởi công mới chưa giải ngân kế hoạch vốn, để bổ sung qua các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. Đối với vốn được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 (vốn ngân sách Trung ương), đến ngày 30.9 phải giải ngân đạt tối thiểu 60%, không để bị cắt giảm".
 
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc  giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn hai công trình quan trọng, trọng điểm ban đầu được bố trí từ vốn quỹ đất sang nguồn vốn XDCB tập trung, để có vốn thanh toán khối lượng thi công, đảm bảo tiến độ.  Đó là, dự án Đập dâng sông Trà Khúc, năm 2020 được bố trí tổng vốn 150 tỷ đồng, trong đó nguồn XDCB tập trung 50 tỷ đồng, nguồn quỹ đất 100 tỷ đồng. 

 
Đến nay, đã giải ngân hết 50 tỷ đồng từ nguồn XDCB tập trung. Do nhu cầu về vốn của công trình này, UBND tỉnh đã đề nghị, điều chỉnh toàn bộ 100 tỷ đồng từ nguồn quỹ đất sang nguồn XDCB tập trung để đảm bảo thanh toán khối lượng thi công, tiến độ dự án. Kế đến là dự án cầu Cửa Đại (công trình được chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh), năm 2020 dự án có kế hoạch vốn 200 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay chưa có vốn để thanh toán khối lượng thi công cho nhà thầu. Để có vốn thanh toán, UBND tỉnh đã điều chuyển 76 tỷ đồng từ nguồn thu quỹ đất sang vốn đầu tư XDCB tập trung cho dự án này, còn 124 tỷ đồng sẽ bố trí vốn từ thu quỹ đất khi thu được tiền sử dụng đất.
 
Để đảm bảo có vốn điều chuyển kịp thời, UBND tỉnh đã điều chuyển ngược lại từ nguồn vốn XDCB của một số dự án sang nguồn quỹ đất, bao gồm các dự án: Nâng cấp tuyến đường từ tránh đông đi Thu Xà, đê kè Hòa Hà, đường Trì Bình - cảng Dung Quất, đường tránh lũ cứu nạn miền Tây Quảng Ngãi, hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp huyện Lý Sơn, hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của TP.Quảng Ngãi... Các dự án này phần lớn là dự án chuyển tiếp, nhưng tiến độ thực hiện chậm, không đảm bảo khối lượng giải ngân. Số ít còn lại là dự án mới được phê duyệt, nhưng chậm khởi công, khả năng tính toán giải ngân không đạt theo yêu cầu.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ