Các thông số môi trường nước vùng nuôi tôm đều vượt ngưỡng cho phép

21:59, 05/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung (Trung tâm) vừa thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ngãi. Đây là kết quả quan trắc do Trung tâm thực hiện từ ngày 20 - 25.5.2020. 
Theo đó, môi trường nước cấp tại 6 vùng nuôi tôm nước lợ là các xã: Bình Dương (Bình Sơn), Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa), Đức Minh (Mộ Đức), phường Phổ Minh (Đức Phổ) và huyện Lý Sơn đều có các thông số môi trường nước vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Cụ thể là, 2 điểm quan trắc tại xã Bình Dương và xã Nghĩa Hòa đều có độ kiềm rất thấp, chưa phù hợp với nuôi tôm nước lợ; tại 3 điểm quan trắc ở các xã Bình Dương, Đức Minh và huyện Lý Sơn, mật độ vi khuẩn Vibrio vượt ngưỡng cho phép từ 1,7 - 4,1 lần... 
 
Môi trường nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Đức Minh (Mộ Đức) có mật độ vi khuẩn Vibrio vượt ngưỡng cho phép.
Môi trường nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Đức Minh (Mộ Đức) có mật độ vi khuẩn Vibrio vượt ngưỡng cho phép.
 
Không chỉ môi trường nước cấp, mà kết quả quan trắc môi trường nước tại 5 ao nuôi tôm thẻ chân trắng cũng chỉ ra rằng, các thông số về độ kiềm, nhu cầu oxy sinh học, nhu cầu oxy hóa học, tổng chất rắn lơ lửng, mật độ vi khuẩn Vibrio... tại các ao nuôi đều vượt ngưỡng cho phép. Trong đó, tổng chất rắn lơ lửng tại tất cả các ao nuôi vượt từ 1,1- 3,9 lần, hàm lượng carbon hữu cơ tổng tại 4/5 ao nuôi vượt ngưỡng cho phép từ 1,2 - 8,6 lần; mật độ vi khuẩn Vibrio trong nước ao nuôi vượt ngưỡng cho phép tại 2/5 ao nuôi...
 
Trước kết quả quan trắc môi trường nói trên, nhằm phòng chống dịch bệnh bùng phát, Trung tâm đã khuyến cáo, khu vực nước cấp ở các xã Bình Dương và Đức Minh có mật độ vi khuẩn Vibrio vượt ngưỡng cho phép. Do đó, cần khử trùng nguồn nước bằng các hóa chất diệt khuẩn được Tổng cục Thủy sản cho phép sử dụng. Các khu vực nước cấp có độ kiềm thấp, cần bón vôi trước khi sử dụng...
 
Riêng đối với nước cấp nuôi cá biển ở Lý Sơn, vì vùng nuôi có mật độ vi khuẩn Vibrio trong nước vượt ngưỡng cho phép, nên người nuôi cần tăng cường theo dõi, kiểm tra cá nuôi. Đặc biệt, nên giảm 50 - 70% lượng thức ăn trong ngày vào thời điểm nắng nóng gay gắt, hoặc có mưa dông vào chiều tối...
 
Tin, ảnh: Ý THU
 
 
 
.
.