Cập nhật lúc: 16:51, 07/11/2018 [GMT+7]
.

Đất thu hồi từ các nông, lâm trường: Chậm đến tay người dân


(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi rà soát, sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh, UBND tỉnh đã thu hồi hàng nghìn hécta đất lâm nghiệp kém hiệu quả; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương lập phương án giao lại đất cho nhân dân sản xuất. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao đất cho dân vẫn còn chậm.

Chấn chỉnh việc sử dụng đất

Thực hiện Dự án 327, các nông, lâm trường được tỉnh giao tổng diện tích khoảng 107.000ha. Trong đó, Lâm trường Ba Tô 37.768ha, Lâm trường Ba Tơ 24.773ha, Lâm trường Trà Tân 27.559ha, Lâm trường Trà Bồng 16.847ha. Đến năm 2004, sau sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh theo Nghị định 170 và Nghị định 200 của Chính phủ, diện tích đất lâm trường trên địa bàn tỉnh còn 23.044ha.

Đến năm 2014, thực hiện Nghị định số 118 của Chính phủ, UBND tỉnh thu hồi thêm 13.928ha đất của các nông, lâm trường sử dụng không hiệu quả, hoặc đất chưa sử dụng để giao lại cho các địa phương quản lý, lập phương án giao đất cho người dân.

 

Toàn tỉnh hiện có hơn 5.000 hộ là người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.
Toàn tỉnh hiện có hơn 5.000 hộ là người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.


Như vậy, sau 2 lần rà soát, sắp xếp đổi mới hoạt động, diện tích đất của các nông, lâm trường đã giảm hơn 60% diện tích, còn lại 8.461ha. Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ còn 2.989ha, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô 4.479ha, Công ty Nông nghiệp 24/3 là 709ha và Lâm trường Trà Bồng 283ha.

Đến nay, công tác thu hồi đất của các nông, lâm trường tại các địa phương theo Nghị định 118 đã cơ bản hoàn thành. Còn 57ha của Lâm trường Trà Bồng (xã Trà Thủy) do vướng trong việc đo đạc, xác định ranh giới trên thực địa, nên chưa thể thu hồi.

Chậm đến tay người dân

Sau khi thực hiện các quyết định thu hồi đất, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để các địa phương đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại phần diện tích đã thu hồi để lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh, việc lập phương án giao đất lại cho người dân tại các địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Tại huyện Ba Tơ, hiện mới hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, với diện tích 3.362/6.599ha đất thu hồi từ các công ty lâm nghiệp và mới trao 827 GCNQSDĐ cho người sử dụng đất. Đối với 3.236ha còn lại, huyện dự kiến thực hiện cấp GCNQSDĐ trong năm 2019.

Tại huyện Trà Bồng, mặc dù đã hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính 4.038ha (phần diện tích thu hồi các công ty lâm nghiệp), nhưng đến nay UBND huyện mới phê duyệt phương án giao đất 959/4.038ha. Phần diện tích còn lại, theo kế hoạch, UBND huyện sẽ lập thủ tục giao đất, cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân từ nay đến hết năm 2018.

Giám đốc Sở TN&MT Đỗ Minh Hải cho biết: Việc triển khai thực hiện các quyết định thu hồi đất của các nông, lâm trường sử dụng không hiệu quả để giao cho địa phương quản lý, lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất được tỉnh tập trung thực hiện. Tuy nhiên, do diện tích cần lập phương án giao đất quá lớn, điều kiện địa hình phức tạp, một số vị trí người dân lấn chiếm, nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao đất cho người dân sản xuất.

Giải quyết tình trạng lấn chiếm, tranh chấp

Do chậm hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và giao đất thực địa cho người dân, trong khi nhiều hộ dân thiếu đất sản xuất, nên một số hộ đã lấn chiếm, tranh chấp đất với các nông, lâm trường. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô, trong những năm gần đây, người dân địa phương liên tục tranh chấp, lấn chiếm đất do công ty quản lý, với tổng diện tích 274ha.

Còn tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ, công ty đã tuân thủ thực hiện theo 3 quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, với diện tích thu hồi 3.893ha. Hiện nay, công ty được tỉnh giao, cho thuê 2.989ha, trong đó có 262ha bị người dân địa phương tranh chấp, lấn chiếm. Hiện tại, công ty phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết được 148ha, còn lại 113ha vẫn chưa giải quyết xong.

Việc giao lại diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường cho người dân, nhất là những hộ dân thiếu đất sản xuất cần được các cấp, ngành, địa phương chú trọng thực hiện, nhằm sớm ổn định tình hình sản xuất của các nông, lâm trường và hạn chế phát sinh tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hơn 5.000 hộ là người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất

Toàn tỉnh có hơn 5.000 hộ là người dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, với nhu cầu đất là 3.549ha. Các hộ thiếu đất chủ yếu tập trung vào trường hợp mới chia tách hộ (sau năm 2009 – thời điểm thực hiện đo đạc và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp tại 6 huyện miền núi). Để có quỹ đất giao cho người dân, UBND tỉnh đã quyết định rà soát, thu hồi diện tích đất mà các công ty, lâm trường không sử dụng để giao cho địa phương quản lý và lập phương án giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.

 


Bài, ảnh: Ý THU

 

.
.