Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo

10:10, 07/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy đã xác định 4 trụ cột trong phát triển kinh tế biển, đảo, gồm: Xây dựng, phát triển KKT Dung Quất và các khu đô thị ven biển; phát triển mạnh nuôi trồng, chế biến sản phẩm từ biển; khai thác tài nguyên biển, vận tải biển, dịch vụ biển, cảng biển; phát triển du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng Lý Sơn thành huyện đảo mạnh về kinh tế du lịch và thủy sản...

TIN LIÊN QUAN

Nhiều thành tựu

Bên cạnh kết cấu hạ tầng khu vực ven biển từng bước được hoàn thiện, điểm nhấn sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 01 chính là du lịch biển, đảo. Năm 2017, ngành "công nghiệp không khói” đã đóng góp vào ngân sách 710 tỷ đồng, với trên 810 nghìn lượt khách.

 

 Cảng biển nước sâu Dung Quất có nhiều lợi thế phát triển, nếu được đầu tư xứng tầm.                                                    ẢNH: TL
Cảng biển nước sâu Dung Quất có nhiều lợi thế phát triển, nếu được đầu tư xứng tầm. ẢNH: TL

 

Trong đó, huyện đảo Lý Sơn đã đón trên 206 nghìn lượt khách, tăng bình quân trên 47%/ năm. Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết: “Du lịch phát triển, tạo điều kiện cho cơ sở hạ tầng, các khu vui chơi giải trí được đầu tư hoàn thiện, các sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được khai thác, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân huyện đảo”.

Cùng với đó, sự hình thành của các khu dân cư (KDC), khu đô thị ven biển đã mang lại luồng gió mới cho khu vực ven biển. Những dự án KDC, khu đô thị đã và đang xây dựng hai bên bờ Nam - Bắc sông Trà Khúc... góp phần hiện thực hóa mục tiêu “đô thị xanh, đô thị hướng biển”. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phong cho biết: “Toàn tỉnh hiện có trên 50 dự án KDC, khu đô thị ven biển được cấp chủ trương đầu tư. Các dự án này hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực ven biển, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của tỉnh”.

Nghị quyết 01 cũng tạo “hành lang” để các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt những cơ chế, chính sách của trung ương về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thủy sản; khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền công suất lớn khai thác ở vùng biển xa... Toàn tỉnh đã xây dựng 3 khu neo đậu tránh trú bão, 3 công trình hạ tầng nuôi trồng thủy sản, 16 nhà máy chế biến thủy sản và 24 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền.

Khắc phục những hạn chế

Theo Sở Xây dựng, dọc bờ biển trên địa bàn tỉnh có 3 vùng quy hoạch lớn, gồm: KKT Dung Quất chủ yếu phát triển cụm cảng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ; khu vực TP.Quảng Ngãi tập trung phát triển đô thị, du lịch; khu phát triển nghề cá và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Vì vậy, để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển 3 vùng trên, các sở, ngành và địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, chủ yếu là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tiến độ thực hiện và chất lượng đầu tư của các dự án. Bên cạnh đó, cần có giải pháp xử lý phù hợp đối với một số dự án đã đăng ký đầu tư, nhưng tiến độ thực hiện chậm, hoặc không triển khai...

 

Hạ tầng nghề cá đầu tư thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế biển, đảo.
Hạ tầng nghề cá đầu tư thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế biển, đảo.


Hiện nay, quy mô kinh tế biển của tỉnh còn nhỏ; phát triển thủy sản chủ yếu dựa vào đánh bắt, chưa gắn với bảo tồn, phát triển; nuôi trồng thủy sản còn nhỏ lẻ, manh mún; hoạt động du lịch tuy khởi sắc, nhưng hạ tầng chưa đồng bộ; ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường của cộng đồng dân cư còn nhiều hạn chế.

Hơn nữa, sự phát triển công nghiệp ven biển đã ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân; nhiều khu vực ven biển bị khai thác, sử dụng bất hợp lý... trong khi việc quản lý nhà nước trong khu vực này chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, để phát triển kinh tế biển, đảo tương xứng với tiềm năng, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ hành lang bờ biển, cũng như các chính sách phát triển thủy sản... cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa và vai trò của biển, đảo đối với kinh tế-xã hội, cũng như quốc phòng-an ninh địa phương.


Bài, ảnh: THANH PHONG