Cập nhật lúc: 14:22, 16/09/2018 [GMT+7]
.

Đầu tư công năm 2018: Còn một số dự án chưa khởi công


(Báo Quảng Ngãi)- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến thời điểm này tuy cao hơn cùng kỳ năm 2017, nhưng hiện tại vẫn chậm. Một số công trình, dự án đầu tư mới trong năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa khởi công.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, tổng vốn đầu tư công của tỉnh khoảng 4.250 tỷ đồng (ngân sách trung ương 1.550 tỷ đồng; ngân sách địa phương 2.700 tỷ đồng). Đến nay tỉnh đã phân khai hết vốn cho các địa phương, đơn vị; giá trị giải ngân đạt 2.430 tỷ đồng, tương đương 57,1% kế hoạch năm. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân 778 tỷ đồng (50%), vốn ngân sách địa phương giải ngân 1.651 tỷ đồng (61%).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đến nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án, chương trình thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu, cần phải có giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân trong thời gian tới.

 

 Nhiều công trình, dự án ở Lý Sơn có tiến độ thi công chậm. Trong ảnh: Thi công công trình Nghĩa địa tập trung huyện Lý Sơn.
Nhiều công trình, dự án ở Lý Sơn có tiến độ thi công chậm. Trong ảnh: Thi công công trình Nghĩa địa tập trung huyện Lý Sơn.


Năm 2018, huyện Lý Sơn là một trong những địa phương được phân bổ vốn đầu tư lớn, gần 190 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình thuộc vốn ngân sách trung ương. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của huyện mới được 70 tỷ đồng, tương đương 37% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 57 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân 8 tỷ đồng (14%), cá biệt trong nguồn vốn chuyển tiếp này có nguồn ngân sách trung ương được bố trí 44,5 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân.

 

"Thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; trên cơ sở đó xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đối với một số công trình, dự án có tiến độ thực hiện chậm cho các dự án khác đã hoàn thành kế hoạch vốn trong năm, có điều kiện thực hiện phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020".


Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN NGỌC CĂNG


Theo chỉ đạo của tỉnh, đến 30.9.2018 phải khởi công toàn bộ các dự án đầu tư mới trong năm 2018, nhưng một số dự án tại Lý Sơn mới ở giai đoạn "chấm, xét hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp; phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát".

Cụ thể là, công trình Quảng trường trung tâm huyện Lý Sơn (25 tỷ đồng, từ ngân sách huyện); chợ trung tâm huyện Lý Sơn (24 tỷ đồng, từ ngân sách huyện); Trung tâm Chính trị hành chính huyện Lý Sơn (80 tỷ đồng, ngân sách tỉnh). Đặc biệt, công trình Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp Lý Sơn (75 tỷ đồng) tỉnh chỉ đạo chậm nhất đến 30.6 phải khởi công, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

 Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư các chương trình, dự án công trình, gói thầu khởi công xây dựng mới trong năm 2018 phải khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công, khởi công xây dựng chậm nhất trong quý III/2018.

Tập trung tháo gỡ, xử lý những vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục phát sinh trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác giao ban, trực báo tại hiện trường, đánh giá tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó có giải pháp thúc đẩy tiến độ thi công sát, đúng, phù hợp với từng công trình. Đối với những công trình có khối lượng hoàn thành, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu.


Bài, ảnh: THANH NHỊ


 

.
.