Cập nhật lúc: 22:25, 03/05/2018 [GMT+7]
.

KDL sinh thái Thiên Đàng phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và dự án trước 30/6/2018


(Baoquangngai.vn)- Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng phải hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và dự án chậm nhất trước ngày 30/6/2018. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện.

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số số 598-TB/TU ngày 17/4/2018.

Theo đó, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nam Chu Lai khẩn trương khảo sát, lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng phù hợp với tình hình mới; trên cơ sở đó, lập điều chỉnh, bổ sung dự án trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; thời gian hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và dự án chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm đầu mối chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan đến đất thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện theo cam kết của chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm tiến độ dự án thì phải kiên quyết thu hồi dự án, tạo cơ hội để thu hút các nhà đầu tư khác.

 

Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng do Công ty CPĐT PT Nam Quảng Nam (trước có tên Công ty CP đầu tư Thiên Đàng) làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý KKT Dung Quất (nay là Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi) cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 01/01/2005.
 
Đến nay, giai đoạn 1 Phân khu Thiên Đàng Bốn Mùa có diện tích 32,41ha, Công ty đã thực hiện đền bù 100% diện tích, đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh. Giai đoạn 2 các phân khu Thiên Đàng mùa Xuân, Thiên Đàng mùa Thu, Thiên Đàng mùa  Hè, Thiên Đàng mùa Đông, diện tích khoảng 74ha, đang triển khai dở dang.

 

Tin, ảnh: PV

.