Cập nhật lúc: 14:05, 14/05/2018 [GMT+7]
.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công


(Báo Quảng Ngãi)- Hoạt động đầu tư công của tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để các chỉ tiêu của lĩnh vực này đạt và vượt kế hoạch thì cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.


Tiến độ giải ngân còn chậm

Năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 4.547 tỷ đồng. Trong đó, vốn giao năm 2018 là 4.414 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách địa phương 2.860 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 1.554 tỷ đồng (có 128 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công, chương trình mục tiêu quốc gia 328 tỷ đồng, vốn Trái phiếu Chính phủ 550 tỷ đồng, vốn ODA 230 tỷ đồng...).

Công trình cầu Cửa Đại đang đẩy nhanh tiến độ thi công.                  Ảnh: T.L
Công trình cầu Cửa Đại đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: T.L


Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã thực hiện phân khai hết vốn để các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, tiến độ triển khai công trình, dự án, tiến độ giải ngân trên toàn địa bàn còn chậm. Tính đến hết quý I/2018, tiến độ giải ngân chỉ đạt 6%. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và đề ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, nên tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15.4.2018, toàn tỉnh giải ngân được 902 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương 725 tỷ đồng (27%), ngân sách trung ương 177 tỷ đồng (11%).

Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2018, nguồn giải ngân này cũng chủ yếu từ các dự án chuyển tiếp của năm 2017. Các dự án khởi công mới của năm 2018, các chủ đầu tư mới đang thực hiện các bước phê duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, nên phần lớn chưa có khối lượng để giải ngân. Một số dự án có số liệu giải ngân, nhưng thực chất là tạm ứng kinh phí theo hợp đồng thi công.

Đôn đốc thi công

Mới đây, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các chủ đầu tư trong tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về đầu tư công. Trong đó yêu cầu tập trung tổ chức kiểm tra, giao ban định kỳ để xử lý các vướng mắc và có các biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2018. Đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

 Công trình cầu về làng Mâm, xã Ba Bích (Ba Tơ) thi công chậm, do vướng giải phóng mặt bằng.
Công trình cầu về làng Mâm, xã Ba Bích (Ba Tơ) thi công chậm, do vướng giải phóng mặt bằng.


Để phát huy hiệu quả trong đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư trung hạn, từ đó đề xuất đầu tư những dự án thật sự cần thiết. Khi được cấp vốn thì phải quyết tâm đẩy mạnh thi công, giải ngân hết vốn theo kế hoạch đã đề ra. UBND tỉnh cũng lưu ý một số dự án cần bổ sung, điều chỉnh để bố trí vốn thực hiện, gồm đường Trì Bình – Dung Quất (hoàn thành giai đoạn 1), đường Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 2)... Việc đầu tư cũng sẽ được tỉnh tính toán kỹ lưỡng, thận trọng đối với từng dự án, tránh phá vỡ cân đối nguồn kế hoạch đầu tư trung hạn, gây ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra hiện trường tại các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong quá trình kiểm tra cũng đã phát hiện không ít dự án thi công cầm chừng, nhưng vốn đã ứng đến 50%.

Một số dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng, nhưng chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa quyết liệt tháo gỡ, nhà thầu tổ chức thi công công trình không đúng tiến độ đã đề ra. Có không ít công trình thực hiện thủ tục đầu tư chưa đảm bảo, chưa chấp hành nghiêm các quy định đấu thầu... Những bất cập này cần được chấn chỉnh, để công tác giải ngân, đầu tư công thực sự mang lại hiệu quả.


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.
.