Cập nhật lúc: 22:09, 01/02/2018 [GMT+7]
.

Khuyến nông trình diễn nhiều mô hình mới


(Báo Quảng Ngãi)- Nhờ có nguồn vốn khuyến nông - khuyến ngư tỉnh hỗ trợ, năm 2017, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã triển khai thực hiện thành công 20 mô hình khuyến nông- khuyến ngư, trong đó có 6 mô hình trồng trọt, 3 mô hình lâm sinh, 4 mô hình chăn nuôi, 7 mô hình thủy sản, với những đối tượng nuôi trồng tương đối mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

TIN LIÊN QUAN


Nổi bật như mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, quy mô 20ha, triển khai tại xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) và xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) có 64 hộ tham gia, lợi nhuận cao hơn so với sản xuất đại trà 5,23 triệu đồng/ha. Mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa vụ hè thu thiếu nước, sản xuất kém hiệu quả sang trồng đậu phụng tại xã Bình Hòa (Bình Sơn) và xã Phổ Thuận (Đức Phổ), quy mô 10ha, có 107 hộ tham gia, năng suất đạt từ 26 -28 tạ/ha, lợi nhuận cao hơn so với sản xuất lúa cùng điều kiện từ 4,2 - 8,6 triệu đồng/ha.

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh triển khai sản xuất thành công cá ngựa đen giống trong bể xi măng tại Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh - Đức Phổ).
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh triển khai sản xuất thành công cá ngựa đen giống trong bể xi măng tại Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh - Đức Phổ).


Trong lĩnh vực lâm sinh có mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng (1ha), triển khai tại xã Sơn Bua (Sơn Tây) với tỷ lệ sống đạt 96%. Mô hình trồng rừng thâm canh cây keo lai nuôi cấy mô theo tiêu chuẩn FSC, quy mô 17,5ha tại 2 huyện Bình Sơn, Trà Bồng, cây đang phát triển bình thường, bình quân cây cao từ 3,5 - 4m, với tỷ lệ sống đạt 91% và mô hình trồng rừng thâm canh keo lai nuôi cấy mô theo hướng kinh doanh cây gỗ lớn (10ha), tại xã Ba Thành và thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ), có 10 hộ tham gia, hiện nay cây trồng đã ổn định, tỷ lệ sống đạt 95%.

Trong lĩnh vực chăn nuôi có mô hình thâm canh bò lai chuyên thịt triển khai tại xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) có 30 hộ tham gia nuôi 50 con bò lai và bò Brahman nuôi vỗ béo, tăng trọng đạt 1,15 kg/con/ngày, tiêu tốn thức ăn 3,29kg tăng trọng, lợi nhuận bình quân đạt trên 3,5 triệu đồng/con. Mô hình phát triển chăn nuôi gà thả vườn quy mô trang trại vừa và nhỏ, quy mô 800 con, triển khai tại xã Tịnh Ấn Đông (Sơn Tịnh) và Hành Phước (Nghĩa Hành), với 2 hộ tham gia. Sau 3 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 93%, trọng lượng gà đạt 1,7 - 1,8 kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,7kg tăng trọng, thu nhập bình quân đạt 3,1 triệu đồng/hộ...

Trong lĩnh vực thủy sản, đã triển khai nuôi nhiều đối tượng mới như nuôi cá mú giống mới năng suất cao thương phẩm trong lồng tại huyện Đức Phổ. Sau gần 8 tháng nuôi, trọng lượng bình quân của cá đạt 720g/con, tỷ lệ sống đạt 75%, sản lượng thu được 810kg, lợi nhuận trên 64 triệu đồng. Mô hình nuôi ghép tôm sú, cua xanh với cá dìa thương phẩm trong ao (5.000m2), triển khai tại huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi đã góp phần làm thay đổi thế độc canh của con tôm có nhiều rủi ro do dịch bệnh. Tuy cá dìa và cua xanh không phải là đối tượng nuôi chính, nhưng đã góp phần tạo nên được sản lượng và giá trị kinh tế tương đối lớn, với tổng lợi nhuận của mô hình đạt trên 130 triệu đồng...

Ở huyện đảo Lý Sơn, đã triển khai thành công mô hình nuôi cá chim vây vàng thương phẩm trong lồng với quy mô 50m3. Sau 7 tháng nuôi tỷ lệ sống đạt 75%, trọng lượng bình quân của cá đạt 580g/con, sản lượng thu được 337kg, lợi nhuận hơn 10 triệu đồng.

Ở địa bàn miền núi, đã triển khai mô hình nuôi cá rô phi thương phẩm trong ao bằng giống mới chất lượng cao (dòng novit 4) tại huyện Trà Bồng. Sau 6 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 75%, trọng lượng bình quân của cá đạt 600g/con, sản lượng thu được 1.800kg, lợi nhuận đạt 39 triệu đồng. Đây là mô hình lần đầu tiên triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Cũng trong năm 2017, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã triển khai thực hiện thành công đề tài khoa học “Thử nghiệm công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá ngựa đen” tại xã Phổ Thạnh (Đức Phổ). Kết quả đã sản xuất ra được 5.000 con cá ngựa giống, với kích cỡ 4- 6cm/con. Huyện đảo Lý Sơn đã tiếp nhận một phần số cá ngựa giống này để nuôi thương phẩm trong lồng, sau 6 tháng nuôi, cá đạt 12cm/con, tỷ lệ sống 60%, với số lượng cá thương phẩm 1.500 con đã đem lại lợi nhuận hơn 19 triệu đồng.


Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM

 

.
.