Cập nhật lúc: 20:51, 09/02/2018 [GMT+7]
.

Di dời Nhà máy mì Tịnh Phong ra khỏi mặt bằng quy hoạch KCN VSIP


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến tham gia cụ thể bằng văn bản về nguyên tắc, phương pháp xác định khối lượng và giá trị di dời Nhà máy mì Tịnh Phong. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/2/2018.

​Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Công ty) khẩn trương gửi ngay hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục san nền tại vị trí mới thuộc Cụm công nghiệp Bình Long đến Sở Xây dựng.

Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nhà máy chế biến tỉnh bột sắn Bình Long (theo báo cáo của Công ty thì hồ sơ này đã g​ửi Sở Xây dựng) và trên cơ sở hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục san nền tại vị trí mới thuộc Cụm công nghiệp Bình Long do Công ty gửi, Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, làm cơ sở để Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, tính toán giá hỗ trợ chênh lệch giữa chi phí san nền thực tế tại vị trí mới so với chi phí đầu tư vào đất tại vị trí cũ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5407/UBND-CNXD ngày 05/9/2017. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/2/2018.

Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổng hợp các nội dung tham gia của các sở, ngành, báo cáo và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Nhà máy mì Tịnh Phong trước ngày 10/3/2018.

PV

.