Hợp tác xã Nông nghiệp Phổ Minh: Tăng nguồn thu từ dịch vụ liên kết

10:10, 16/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Phổ Minh (Đức Phổ), không những làm tốt các loại dịch vụ nông nghiệp mà còn vươn ra liên kết với doanh nghiệp và các HTX trong tỉnh để làm thêm dịch vụ mới, đem lại lợi nhuận ngày càng cao cho HTX và các thành viên.

Năm 2012, doanh thu và lợi nhuận của HTXNN Phổ Minh sụt giảm lớn, vì dịch vụ cung ứng điện là nguồn thu chính của HTX đã bị cắt giảm, do phải bàn giao cho Công ty CP Điện Đức Phổ quản lý. Trước tình hình đó, HTX xác định: Muốn tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường thì phải duy trì các dịch vụ mà Nhà nước cho phép và mở rộng hoạt động liên doanh, liên kết với các HTX và các doanh nghiệp, để tăng thu nhập cho HTX và các thành viên.

Từ định hướng này, HTXNN Phổ Minh đã vươn ra ngoài tỉnh tìm đối tác, qua đó ký hợp đồng với Công ty CP Kỹ thuật nông lâm nghiệp Bình Định (từ năm 2012), để cung ứng nguồn phân NPK nhãn hiệu Mặt trời.

HTX Nông nghiệp Phổ Minh, nơi phân phối, cung ứng phân bón NPK nhãn hiệu Mặt trời.                  ẢNH: NK
HTX Nông nghiệp Phổ Minh, nơi phân phối, cung ứng phân bón NPK nhãn hiệu Mặt trời. ẢNH: NK


HTX đã quy hoạch cánh đồng sản xuất khảo nghiệm 10ha lúa, bón phân NPK nhãn hiệu Mặt trời làm đối chứng. Kết quả cho thấy, mỗi sào lúa bón phân NPK nhãn hiệu Mặt trời lợi hơn bón các loại phân đơn 87.900 đồng/sào/vụ. Hơn nữa, tỷ lệ gạo đạt cao, dễ canh tác, nên số lượng thành viên của HTX dùng phân NPK nhãn hiệu Mặt trời ngày càng nhiều hơn. Nếu như năm 2013, diện tích lúa của HTX dùng phân NPK nhãn hiệu Mặt trời có 50ha, doanh thu đạt 320 triệu đồng, thì năm 2015 lên đến 200ha, doanh thu đạt 640 triệu đồng. Từ đó HTX NN Phổ Minh chính thức giành quyền làm đại lý cấp 1 cho Nhà máy phân bón Long Mỹ nhãn hiệu Mặt trời (thuộc Công ty CP Kỹ thuật nông lâm nghiệp Bình Định).

Khi đã chiếm lĩnh được thị phần trong khu vực toàn xã, từ năm 2016, HTX đã vươn ra liên kết với các HTX trong huyện như Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Hòa, thị trấn Đức Phổ... để cung cấp nguồn phân này bằng hai hình thức bán trả chậm theo thỏa thuận, hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Nhờ vậy, lượng phân NPK nhãn hiệu Mặt trời do HTXNN Phổ Minh cung cấp ngày càng tăng nhanh. Năm 2016, HTX tiêu thụ được 108 tấn, doanh thu  đạt 1 tỷ đồng, đến năm 2017, tiêu thụ 190 tấn, doanh thu đạt 1,8 tỷ đồng.

Giám đốc HTXNN Phổ Minh Nguyễn Thanh Hoàng, cho biết: Nhờ duy trì được các loại dịch vụ nông nghiệp, tín dụng nội bộ và mở rộng liên doanh liên kết với doanh nghiệp và các HTX để làm thêm dịch vụ mới mà HTX đã vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên đứng vững trong thị trường. Doanh thu và lợi nhuận của HTX ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2016, tổng doanh thu của HTX đạt 1,959 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 triệu đồng; thì chỉ trong 9 tháng năm 2017, tổng doanh thu của HTX đạt 2,15 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 200 triệu đồng. Nhờ vậy, các thành viên trong HTX cũng được hưởng lợi, đời sống ngày càng được nâng lên.

NGUYỄN KHÂM

 


.