Cập nhật lúc: 14:59, 03/09/2017 [GMT+7]
.

Đa dạng hóa thu hút vốn đầu tư: Thêm nguồn lực phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, ngoài ngân sách, Quảng Ngãi chủ trương đẩy mạnh thu hút, đa dạng các nguồn vốn, tạo ra nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Theo đó, tỉnh khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên đầu tư hạ tầng cho vùng khó khăn, vùng động lực phát triển đô thị.

TIN LIÊN QUAN

Gần 9.000 tỷ đồng và 5 dự án PPP

Năm 2017, vốn đầu tư phát triển của toàn tỉnh hơn 3.178 tỷ đồng (vốn Trung ương 782 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 2.400 tỷ đồng). Tính đến hết tháng 8.2017, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này đạt khoảng 50%. Giá trị giải ngân đạt thấp so mục tiêu đề ra do nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tháng 4.2017 mới giao; các dự án chuyển tiếp việc nghiệm thu, lên phiếu giá chậm; một số dự án vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời các dự án mới triển khai đầu năm phải trải qua phần thủ tục đảm bảo quy định về đầu tư mất nhiều thời gian... UBND tỉnh đã chỉ đạo, đến cuối năm 2017, tỷ lệ giải ngân phải đạt hơn 95% .

Xây dựng cảng Hào Hưng (KKT Dung Quất) với tổng vốn hơn 1.900 tỷ đồng.
Xây dựng cảng Hào Hưng (KKT Dung Quất) với tổng vốn hơn 1.900 tỷ đồng.


Trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội của Quảng Ngãi hơn 10 nghìn tỷ đồng. Để cụ thể hóa thu hút đầu tư từ nhiều nguồn vốn, tăng nguồn lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, bổ sung các dự án thuộc danh mục PPP, tức là DN bỏ tiền đầu tư hạ tầng cho tỉnh, bù lại, tỉnh sẽ cấp cho DN một số diện tích đất để đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, toàn tỉnh có các dự án đã và đang đầu tư theo hình thức PPP, gồm dự án Công viên Thiên Bút (TP.Quảng Ngãi), đường Võ Trung Thành (Đức Phổ); đường giao thông Lý Sơn (Lý Sơn). Ngoài ra, tại huyện Mộ Đức có 2 dự án là đường Đức Tân - Quốc lộ 24 và hạ tầng cụm công nghiệp phía tây thị trấn Mộ Đức...

Khuyến khích đầu tư PPP

Năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển mà Quảng Ngãi dự kiến cần vượt năm 2017 hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia sẽ đầu tư khoảng 475 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 700 tỷ đồng sẽ đầu tư vào 9 mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Nguồn vốn vay ODA khoảng 680 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 599 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển từ cân đối ngân sách địa phương năm 2018 sẽ thực hiện khoảng 2.751 tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tỉnh khuyến khích các DN đầu tư theo hình thức PPP, để thu hút vốn mạnh vào phát triển kết cấu hạ tầng; đồng thời thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu và chương trình quốc gia trên từng địa bàn, ưu tiên vốn của các chương trình quốc gia cho các vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạnh. Tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo đủ điều kiện triển khai các dự án sớm, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, mất vốn.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

.
.