Cập nhật lúc: 17:54, 31/08/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 đối với 6 doanh nghiệp


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ việc thoái vốn đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020. 

​Theo đó, thực hiện thoái vốn trong năm 2017 đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi và tỷ lệ vốn dự kiến thoái trong năm là 51%; thực hiện thoái vốn trong năm 2018 đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và tỷ lệ vốn dự kiến thoái trong năm là 34,07%.

Thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và thực hiện thoái vốn trong năm 2018 đối với các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao, cụ thể: Công ty Cổ phần Thanh niên xung phong Quảng Ngãi tỷ lệ vốn dự kiến thoái trong năm là 52,76%; Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi và tỷ lệ vốn dự kiến thoái trong năm là 50,99%; Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi và tỷ lệ vốn dự kiến thoái trong năm là 2,77%; Công ty Cổ phần Sơn Mỹ Quảng Ngãi và tỷ lệ vốn dự kiến thoái trong năm là 3,74%.

PV

.