Cập nhật lúc: 20:03, 06/03/2017 [GMT+7]
.

Điều hành ngân sách năm 2017: Thu hiệu quả, chi tiết kiệm


(Báo Quảng Ngãi)- Ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện tốt công tác tài chính theo hướng thu hiệu quả, chi tiết kiệm để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

TIN LIÊN QUAN

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Quảng Ngãi có những tín hiệu thuận lợi tác động tích cực vào việc thu ngân sách địa phương: Giá dầu thế giới có xu hướng phục hồi, Dự án nhà máy thép của Tập đoàn Hòa Phát được cấp giấy phép đầu tư, Dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy bột giấy VNT triển khai... Hiện tại, nhiều nguồn thu trên địa bàn tỉnh đã có tín hiệu tốt, đặc biệt là lĩnh vực thủy điện.

Doanh nghiệp làm thủ tục thuế tại Cục Hải quan Quảng Ngãi.
Doanh nghiệp làm thủ tục thuế tại Cục Hải quan Quảng Ngãi.


Trong tháng 1 và 2.2017, hoạt động phát điện của 6 thủy điện trên địa bàn tăng từ 3 - 4 lần những tháng trước đó. Riêng thủy điện Đăkđrinh đạt khoảng 90 triệu kWh, cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động đến nay; thủy điện Nước Trong khoảng 20 triệu kWh... đã tạo nguồn thu cho các địa phương.

Tuy nhiên, để thực hiện đạt chỉ tiêu thu gần 13.000 tỷ đồng trong năm 2017 là điều không dễ, nếu không nỗ lực quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm. Tính đến cuối tháng 2.2017, bình quân thu ngân sách của các địa phương đạt từ 15 - 25% kế hoạch năm.

Đầu tháng 2.2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành:  Tài chính, kế hoạch và đầu tư, thuế, hải quan, Văn phòng UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017.

Theo đó, đối với hoạt động điều hành thu ngân sách, tỉnh yêu cầu Cục Thuế và Cục Hải quan Quảng Ngãi rà soát, phân tích, đánh giá khả năng từng nguồn thu, địa bàn thu, tổ chức giao nhiệm vụ thu, nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ. Ngay từ đầu năm, các ngành chức năng phải tập trung hướng dẫn, đôn đốc việc kê khai nộp thuế; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về chính sách thuế...

Năm 2017, là năm tỉnh kiên quyết chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thu ngân sách. Theo đó, phấn đấu 100% DN kê khai, nộp thuế điện tử tại Cục Hải quan; 95% DN kê khai, nộp thuế điện tử tại Cục Thuế; tạo điều kiện tốt nhất cho DN nộp thuế, đặc biệt là DN ngoài tỉnh đang hoạt động tại Quảng Ngãi.

Điểm mới trong chỉ đạo điều hành thu ngân sách năm nay là, ngoài nhiệm vụ quản lý chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc thu thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh, cần tập trung quản lý thu từ các hoạt động như kinh doanh xăng dầu, vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản...

 Đặc biệt, năm 2017, để tạo nguồn thu, UBND tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt việc thu thuế đối với các dự án bất động sản. Ngoài thu thuế kịp thời các dự án đã hoàn thiện, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT phối hợp với các đơn vị tham mưu thực hiện giải pháp khuyến khích DN ngoài tỉnh có đầu tư bất động sản, hoặc có đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn lập công ty hoặc mở chi nhánh tại tỉnh Quảng Ngãi, đóng góp nghĩa vụ thuế cho địa phương.

Đối với hoạt động chi ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng Luật Ngân sách và theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Theo đó, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, hạn chế việc ứng trước dự toán. Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp, tham mưu cho tỉnh chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 sang 2017 để thực hiện đúng theo đầu tư công.

Năm 2017, UBND tỉnh phân khai các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sự nghiệp cho tất cả các công trình, dự án ngay từ đầu năm để các chủ đầu tư triển khai thực hiện đạt hiệu quả, nhất là Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm túc quản lý nợ công và bố trí kinh phí trả nợ xây dựng cơ bản theo đúng thẩm quyền. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương kiên quyết thu hồi nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.
.