Cập nhật lúc: 17:03, 30/03/2017 [GMT+7]
.

Công khai, minh bạch trong quản lý thuế


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, việc thành lập Hội đồng tư vấn xã, phường, thị trấn đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Các hộ kinh doanh (HKD) cùng ngành nghề có thể giám sát việc nộp thuế lẫn nhau. Về cơ quan thuế có thể quản lý tốt nguồn thu. Bên cạnh đó, việc khai và nộp thuế theo quý thay cho tháng cũng đã giảm thiểu thời gian cho người nộp thuế...

TIN LIÊN QUAN

Đơn giản cách tính thuế

Kể từ khi Thông tư 92 ra đời, việc khai và nộp thuế của HKD thực hiện đơn giản, rút ngắn thời gian. Bởi HKD không còn phải kê khai và nộp thuế hằng tháng nữa, mà được thực hiện theo phương pháp khoán. Theo đó, cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh như ngành nghề, quy mô, địa điểm... đều khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Việc công khai, minh bạch trong cách tính thuế sẽ giúp các hộ kinh doanh cùng ngành nghề giám sát lẫn nhau trong việc đóng thuế.
Việc công khai, minh bạch trong cách tính thuế sẽ giúp các hộ kinh doanh cùng ngành nghề giám sát lẫn nhau trong việc đóng thuế.


Trường hợp HKD không thay đổi về ngành nghề kinh doanh, cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế, nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức đã khoán. Trường hợp có thay đổi thì thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi.

Ngoài ra, cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ vào doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn, không phân biệt hóa đơn sử dụng theo quyển hay sử dụng lẻ theo từng số. Riêng trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo từng lĩnh vực ngành nghề. Nếu không xác định được riêng từng lĩnh vực, ngành nghề thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu khoán theo từng lĩnh vực, ngành nghề.
 

Việc công khai, minh bạch trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã giúp người dân thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, người nộp thuế cũng đã ý thức hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Quảng Ngãi NGUYỄN THỊ MỸ LAN

Công khai, minh bạch

Thời gian qua, các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh đã lập bộ thuế và niêm yết công khai số thuế của các HKD để người nộp thuế có quyền giám sát lẫn nhau về nghĩa vụ thuế tại khu dân cư và khu vực kinh doanh. Cũng nhờ việc niêm yết công khai này, đã tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế biết số thuế mình phải nộp, cũng như đối chiếu với những hộ kinh doanh khác, qua đó tránh tình trạng thất thu thuế khi có trường hợp gian lận thuế.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi Nguyễn Văn Luyện, hằng năm các chi cục thuế có trách nhiệm niêm yết để lấy ý kiến công khai về doanh thu và mức thuế phải nộp của HKD nộp theo phương pháp khoán. Việc công khai phải thực hiện 2 lần. Trong đó, lần 1 là mức dự kiến tại trụ sở của chi cục thuế và các đội thuế xã phường, lần 2 là mức chính thức. Đồng thời, chi cục thuế tổ chức tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) để làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung mức doanh thu khoán và mức thuế khoán của hộ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chi cục thuế phải công khai thông tin nộp thuế theo phương pháp khoán lần 1, lần 2 cho từng cá nhân kinh doanh...

Ông Lê Thiện Doanh, một HKD ở phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), cho biết: “Thường thì cuối năm ngành thuế đã xuống HKD và phát tờ kê khai thuế cho năm sau. Sau đó đội thuế xã, phường phát danh sách công khai về thuế. Thông qua hội đồng tư vấn thuế xã, phường để ấn định mức thuế đối với HKD. Với việc công khai niêm yết danh sách tiền thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh đã giúp tôi và các HKD thuận tiện trong việc kiểm tra tiền thuế, có thể so sánh với các hộ khác và biết được tiền thuế mình nộp là đúng, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý thuế”.

Bài, ảnh: HỒNG HOA

 

.
.