Cập nhật lúc: 21:58, 26/10/2016 [GMT+7]
.

Qua 3 năm thực hiện Luật HTX


(Báo Quảng Ngãi)- Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có 236 HTX, trong đó ngoài 30 HTX ngưng hoạt động thì có 206 HTX đang hoạt động phải tiến hành tổ chức theo Luật HTX năm 2012. Qua 3 năm triển khai thực hiện Luật HTX mới, tuy gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng cũng đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

TIN LIÊN QUAN

Vướng mắc trong quá trình chuyển đổi

Luật HTX năm 2012 có nhiều nội dung mới quy định chi tiết về mô hình HTX kiểu mới, với phương thức hoạt động có trình độ quản lý điều hành cao hơn. Nhưng trên thực tế, cán bộ quản lý HTX còn nhiều yếu kém, trình độ chuyên môn hạn chế, chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm, chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh đa ngành nghề để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thành viên và thị trường. Do đó, khi chuyển đổi hoạt động theo Luật, các HTX có biểu hiện e ngại, lúng túng, thiếu chủ động trong điều chỉnh, bổ sung phương án đăng ký lại hoạt động theo quy định mới.

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX trong tỉnh đã mở rộng thêm dịch vụ như xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX trong tỉnh đã mở rộng thêm dịch vụ như xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.


Mặt khác, các HTX đã gặp rất nhiều vướng mắc do những tồn đọng nhiều năm chưa được các cấp, các ngành xử lý dứt điểm, chính sách cấp đất, cho thuê đất đối với các HTX cũng còn nhiều bất cập, hạn chế. Mặt khác, đa số các HTX thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, mức vốn bình quân của các HTX thấp và chủ yếu là vốn tài sản cố định đã sử dụng lâu năm, nhà xưởng, thiết bị xuống cấp, lạc hậu. Trong khi đó, các HTX khó tiếp cận được với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, việc huy động vốn từ thành viên cũng gặp khó khăn, ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh trạnh của HTX.

 Ngoài ra, việc phân định trách nhiệm trực tiếp quản lý HTX chưa rõ ràng. Trước Luật HTX năm 2012, việc theo dõi, quản lý HTX nông nghiệp của các huyện, thành phố giao cho Phòng NN&PTNT; nay theo quy định Luật HTX năm 2012, việc quản lý HTX giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, còn Phòng NN&PTNT chỉ là đơn vị hỗ trợ cho HTX. Tuy nhiên, tại Sở KH&ĐT chưa có phòng chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, chưa bố trí công chức chuyên trách mà chỉ kiêm nhiệm... Tất cả những khó khăn, vướng mắc nêu trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 150/206 HTX tổ chức đại hội chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chuyển đổi 56 HTX còn lại. Đặc biệt, từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đến nay, Quảng Ngãi đã thành lập mới được 17 HTX và tổ chức thực hiện hợp nhất, sáp nhập 36 HTX nông nghiệp thành 13 HTX để có điều kiện hoạt động tốt hơn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Cùng với triển khai thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức HTX đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; ban hành chính sách khuyến khích phát triển HTX và chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ, giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển HTX hơn 6,5 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ như: Đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại, đổi mới công nghệ, mua sắm đổi mới thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập HTX. Ngoài ra còn giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển và tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành hữu quan, trong những năm gần đây nhiều HTX đã vươn lên hoạt động đạt hiệu quả. Doanh thu bình quân của HTX trong tỉnh đạt 1.200 triệu đồng, tăng 25,6% so với năm 2013. Lợi nhuận bình quân của HTX đạt 70 triệu đồng/năm, tăng 16,6% so với năm 2013 và thu nhập bình quân của lao động thường xuyên của HTX trong năm 2016 đạt 18 triệu đồng/người/năm, tăng 38,5% so với năm 2013.

  Đối với khu vực HTX nông nghiệp (có 179 HTX) chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề như cung ứng giống, vật tư, phân bón; dịch vụ giống, cây con, làm đất, thủy nông, tín dụng nội bộ... vốn quỹ bình quân của mỗi HTX là 1 tỷ đồng, lãi bình quân từ 35-40 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX đạt 8-10 triệu đồng/người/năm. Đối với HTX vận tải (có 7 HTX), doanh thu bình quân đạt 10,8 tỷ đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân đạt 1.200 triệu đồng/HTX/năm và thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 64,8 triệu đồng/người/năm...
 

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM

 

.
.