Minh bạch thông tin góp phần cải thiện chỉ số PCI

07:08, 31/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Minh bạch là một trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận được thông tin và tham gia vào quá trình ban hành, phản biện và giám sát thực hiện chính sách. Tuy nhiên, chỉ số tính minh bạch của tỉnh trong năm qua lại sụt giảm về cả thứ bậc lẫn điểm số.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2015, điểm số tính minh bạch của tỉnh là 6,67, xếp hạng 11, giảm 8 bậc so với năm 2014 và giảm 6 bậc so với xếp hạng năm 2013, nhưng lại có điểm số cao hơn năm 2013 là 1,09 điểm. Qua đó có thể thấy rằng, xếp hạng tính minh bạch của tỉnh năm 2015 giảm là do giảm điểm số từ kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí thành phần không đạt yêu cầu trong khi nhiều tỉnh, thành phố khác đã có sự bức phá thực hiện cải thiện chỉ số tính minh bạch.

Cán bộ quản trị mạng của Sở TT & TT vận hành cổng thông tin điện tử tỉnh và trang điện tử của Sở TT & TT.
Cán bộ quản trị mạng của Sở TT & TT vận hành cổng thông tin điện tử tỉnh và trang điện tử của Sở TT & TT.


Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP.Quảng Ngãi cho biết, để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp rất quan tâm đến các thông tin về chính sách pháp luật, chính sách ưu đãi, thuế... và thường truy cập vào các trang thông tin điện tử của sở, ngành tìm hiểu về các lĩnh vực mà mình quan tâm. Tuy nhiên, hầu hết các trang thông tin này lại không đầy đủ hoặc thiếu những thông tin mà doanh nghiệp cần.

Liên quan đến việc tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý, theo kết quả thanh tra – kiểm tra của Sở TT&TT, mặc dù tại Điều 10 của Nghị định 43 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đã quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND cấp huyện cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bao gồm tối thiểu các lĩnh vực: Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường”.

Tuy nhiên, chỉ một số đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt điều này, còn lại vẫn chưa cung cấp đầy đủ, hoặc cung cấp không kịp thời,  chi tiết các thông tin theo quy định này lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của UBND các huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, mặc dù Sở TT&TT đã phát triển website của các đơn vị thành cổng thông tin thành phần, với đầy đủ các chức năng của một cổng thông tin điện tử, trong đó có chức năng hỏi đáp. Nhưng hiện nay, nhiều đơn vị vẫn chưa kịp thời tiếp nhận, trả lời các câu hỏi của tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Trong khi đó việc trả lời hỏi đáp này giữ vai trò rất quan trọng trong giải đáp các thắc mắc, kiến nghị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về các chính sách của nhà nước.

Ông Đỗ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT, một trong những đơn vị tiên phong triển khai mục hỏi – đáp trên cổng thông tin đơn vị cho biết: “Nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong tìm hiểu, giải đáp các khúc mắc liên quan đến chính sách là rất lớn. Vì vậy, đây chính là cầu nối quan trọng mà các cơ quan nhà nước cần chú trọng triển khai để đáp ứng yêu cầu thông tin hai chiều của tổ chức, doanh nghiệp và công dân”.

Đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tính minh bạch, ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở TT&TT cho rằng: “Cần hình thành cổng thông tin PCI trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp qua các kênh trên website, thư điện tử hoặc đối thoại trực tiếp, bởi qua đánh giá PCI 2015 cho thấy tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện rất tốt nội dung này và được đánh giá, xếp loại PCI cao...”

Bài, ảnh: Ý THU

 


.