Cập nhật lúc: 07:12, 19/05/2016 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2016


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, Quảng Ngãi tiếp tục tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, với nguồn vốn lên đến khoảng 3.000 tỷ đồng. Công tác quản lý, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn và đẩy mạnh giải ngân đang được các cấp, các ngành quan tâm nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

TIN LIÊN QUAN

Giải ngân chậm: Xử lý người đứng đầu

Trong tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 khoảng 3.000 tỷ đồng, thì vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 1.800 tỷ đồng và vốn Trái phiếu Chính phủ hơn 200 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn khá lớn, song so với nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh thì vẫn chưa đáp ứng.

Thi công dốc Ba Tầng, xã Ba Trang (Ba Tơ) từ nguồn vốn Trung ương đầu tư.
Thi công dốc Ba Tầng, xã Ba Trang (Ba Tơ) từ nguồn vốn Trung ương đầu tư.


Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn khác đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân lại chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp như: Vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Ngoài việc khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, còn có tình trạng chủ đầu tư chưa tích cực chủ động giải ngân, thậm chí là chậm lập, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục thanh toán các dự án đã được bố trí vốn trả nợ dự án công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án hoàn thành quyết toán. Một số dự án đang trong quá trình điều chỉnh thiết kế, dự toán gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân thanh toán vốn; công tác phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn thuộc chương trình mục tiêu còn chậm...

Chính vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng và khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được giao. Cơ quan, đơn vị nào thực hiện chậm tiến độ và giải ngân thấp thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.
 

UBND tỉnh kiên quyết, sau ngày 31.10.2016, sẽ điều chuyển vốn đối với những công trình chủ đầu tư không thực hiện giải ngân thanh toán và xem xét việc bố trí vốn cho công trình có trong kế hoạch đầu tư theo quy định.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2016 được UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm khai thác hiệu quả vốn đầu tư. Trong đó, bao gồm cả việc theo dõi, đôn đốc trả nợ tạm ứng, thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua kiểm tra, rà soát của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, đến ngày 31.3.2016 dư nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh là 935 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án công trình còn nợ tạm ứng xây lắp quá hạn so với hợp đồng trên 28,6 tỷ đồng; tạm ứng bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã quá hạn hơn 46 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay việc thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, không để xảy ra chây ỳ, chiếm dụng vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm, công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, công trình cứu hộ cứu nạn, bão lũ và một số các công trình sử dụng vốn Trung ương, Trái phiếu Chính phủ. Đối với dự án được bố trí nhiều nguồn vốn, các chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh phải ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn bổ sung mục tiêu và trái phiếu Chính phủ.

Về phía chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký, đồng thời phối hợp với nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công các tháng còn lại đối với từng hạng mục công trình, đảm bảo tiến độ của cả dự án, công trình. Nghiêm túc xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp chậm tiến độ ngoài yếu tố khách quan. Đối với các dự án khởi công mới các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước, đảm bảo các khoản công nợ phải trả, phải thu trong kế hoạch năm theo quy định.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 

.
.