Cập nhật lúc: 09:24, 23/07/2015 [GMT+7]
.

Hành Minh chạm đích nông thôn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Ông Phạm Thanh Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh (Nghĩa Hành) cho biết: Hành Minh vừa được Đoàn kiểm tra của huyện xác nhận đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Như vậy, sau 4 năm huy động mọi nguồn lực, tập trung phấn đấu thực hiện Chương trình, từ một xã chỉ đạt 6 tiêu chí, nay Hành Minh đã chạm  đích NTM.

TIN LIÊN QUAN


Hành Minh có 923ha đất tự nhiên, với 1.446 hộ (5.413 nhân khẩu), phân bố ở 4 khu dân cư. Không chỉ là xã nằm gần trung tâm huyện mà Hành Minh còn có địa hình tương đối bằng phẳng, điều kiện đất đai khá tốt, thuận lợi cho phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Chung sức xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị và nhân dân của xã đã cùng nhau vào cuộc để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Toàn xã cùng vào cuộc

  Khởi động cho cuộc đua xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Hành Minh sớm ban hành các nghị quyết, quyết định thành lập hệ thống tổ chức quản lý, điều hành Chương trình xây dựng NTM từ xã đến thôn xóm. Đồng thời, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã tích cực tham gia đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ngay khi chương trình được triển khai.

Cầu Bến Thóc thuộc tuyến đường liên xã trên địa bàn xã Hành Minh vừa được hoàn thành bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân đi lại thuận lợi.
Cầu Bến Thóc thuộc tuyến đường liên xã trên địa bàn xã Hành Minh vừa được hoàn thành bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân đi lại thuận lợi.


 Thông qua công tác tuyên truyền, vận động qua các cuộc  họp thôn xóm và thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã, người dân trong xã đã hiểu được mục đích, ý nghĩa của quá trình xây dựng NTM thực chất là làm cho chính mình nên mọi người đều có ý thức trách nhiệm tham gia vào quá trình xây dựng NTM ở từng khu dân cư. Từ đó xã đã huy động được nguồn lực vật chất và sức mạnh tinh thần của nhân dân trong xã để thực hiện các tiêu chí NTM.

 Trong phát triển kinh tế, nhằm tạo thu nhập cho người dân, xã đã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình thực hiện được nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao. Điển hình như mô hình sản xuất lúa hoa ưu 109 với diện tích 14ha, năng suất đạt 65 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với năng suất lúa bình thường. Hay mô hình sản xuất mía giống mới với diện tích 10ha, năng suất đạt 80 tấn/ha, tăng 20 tấn/ha so với năng suất giống mía bình thường, đem lai lợi ích cho người trồng mía 180 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 20ha, năng suất bình quân đạt 75 tạ/ha, tăng 15 tạ/ha so với giống lúa thuần hay mô hình cơ giới hóa phục vụ sản xuất đã giúp bà con nông dân trong xã chủ động sản xuất, bảo đảm kịp thời vụ từ khâu làm đất đến thu hoạch. Bên cạnh đó, các mô hình hỗ trợ cho người nghèo chăn nuôi gà thả vườn, nuôi bò cái sinh sản cũng đem lại hiệu quả cao…

 Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Hành Minh đã  mở 8 lớp đào tạo các nghề như làm nấm, chăn nuôi thú y, kỹ thuật xây dựng, điện dân dụng, nữ công gia chánh cho 240 lao động nông thôn tham gia. Cũng nhằm mục đích nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, xã đã huy động nguồn vốn từ Quỹ người nghèo hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho đối tượng nghèo và cận nghèo về giống, phân bón. Nhờ đó, đời sống của các gia đình thuộc đối tượng chính sách ngày càng được nâng cao.

Ông Phạm Thanh Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh chia sẻ, trong việc thực hiện từng tiêu chí, xã đã phân loại nhóm tiêu chí nào cần ít vốn, dễ làm thì triển khai thực hiện trước. Đồng thời chọn một số tiêu chí khó làm như giao thông, thủy lợi... để tập trung nguồn lực thực hiện, nhằm làm đòn bẩy thúc đẩy phong trào phát triển với tốc độ nhanh.

Chạm đích sớm

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngoài nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện phân bổ, xã đã huy động mọi nguồn lực từ nhân dân và cộng đồng để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí đã thực hiện gần 45 đồng. Xã đã ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như môi trường, y tế, giáo dục, đặc biệt là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất. Nhờ đó, xã Hành Minh đã chạm đích NTM sớm hơn nhiều xã khác trong tỉnh.

Hiện tại, Hành Minh đã được huyện công nhận đạt 19/19 tiêu chí so với Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Trong đó có nhiều tiêu chí rất khó thực hiện do cần nhiều vốn nhưng xã Hành Minh cũng đã hoàn thành, đáng chú ý là tiêu chí về giao thông. Đến nay, Hành Minh đã bê tông hóa 100% các tuyến đường xã và liên xã, cũng như đường trục thôn, đường ngõ xóm, với tổng chiều dài hơn 33km. Ngoài ra, 20/30 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiếu dài 8,12/11,6km đã được cấp phối, đạt 72%.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 23,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,97% (72 hộ).

Bài, ảnh: NGUYỄN KHÂM
 

.