Cập nhật lúc: 09:03, 13/01/2015 [GMT+7]
.

Thu ngân sách nhà nước năm 2015- Thách thức không nhỏ


(Baoquangngai.vn)- Năm 2015, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi tăng khoảng 16% so với số thực hiện năm 2014. Tuy nhiên, hiện giá dầu thế giới giảm mạnh và theo dự báo, tình hình kinh tế tuy có phục hồi, nhưng chậm… Đây là thách thức cho thu ngân sách năm 2015.
 
Năm 2014, một năm hiệu quả
 
Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng 2 tháng để bảo dưỡng, tuy nhiên nguồn thu ngân sách của tỉnh vẫn vượt so với dự toán. Đây là một kết quả đáng mừng, điều này chứng tỏ nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh đang trên đà phục hồi.

Năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 28.069 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27.621 tỷ đồng, thu nội địa 26.121 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 1.500 tỷ đồng

Năm 2014, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động 2 tháng để bảo dưỡng định kỳ, tuy nhiên nhờ vận hành ổn định, hiệu quả ở công suất 105% đảm bảo an toàn, nên hiệu quả của nhà máy vẫn mang lại khá cao. Năm 2014, doanh nghiệp này đã nhập 81 chuyến dầu thô với khối lượng 6,4 triệu tấn, đạt 119% kế hoạch năm. 
 
Tổng sản lượng sản xuất đạt 5,81 triệu tấn, vượt khoảng 964.000 tấn, đạt 120% kế hoạch. Tổng sản phẩm tiêu thụ dự kiến đạt 5,85 triệu tấn, vượt kế hoạch hơn 1 triệu tấn, đạt 121% kế hoạch. Tổng ngân sách nhà nước mà doanh nghiệp này nộp đạt trên 23.000 tỷ đồng, bằng 118,4 dự toán năm.
 
Na8mm 2014, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục vượt dự toán.
Năm 2014, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục vượt dự toán.
 
Ngoài Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thì trong năm 2004, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng ổn định sản xuất. Công ty bia Sài Gòn- Quảng Ngãi, năm 2014 đạt mức tiêu thụ vượt xa con số 100 triệu lít, nộp ngân sách nhà nước trên 600 tỷ đồng. Thu từ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi trên 500 tỷ đồng.
 
Năm 2014, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh cũng hoạt động ổn định, chính vì vậy nguồn thu từ các doanh nghiệp này cũng tăng so với cùng kỳ năm 2014, với tổng nguồn thu đạt 178 tỷ đồng, bằng 127,1% dự toán, tăng 16,3% so với năm 2013. 
 
Một trong những khoản thu mà những năm trước đây đạt thấp, đó là nguồn thu tiền sử dung đất, tuy nhiên trong năm 2014, nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 375 tỷ đồng, bằng 133,4% dự toán năm, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2013. Điều này chứng tỏ thị trường bất động sản trên đà phục hồi. 
 
Trong các khoản thu tiền sử dụng đất, đáng chú ý là thu từ dự án do tỉnh quản lý đạt trên 124,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều thu thuế sử dụng đất đạt và vượt so với dự toán, trong đó thành phố Quảng Ngãi thu 145 tỷ đồng, Nghĩa Hành thu đạt 15 tỷ đồng, Đức Phổ thu đạt 30 tỷ đồng, Sơn Tịnh thu đạt 23,4 tỷ đồng, Sơn Hà thu 12 tỷ đồng.
 
Năm 2015, chống thất thu, hỗ trợ doanh nghiệp
 
Theo kế hoạch, năm 2015, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi tăng khoảng 16% so với số thực hiện năm 2014. Chính vì vậy, theo kế hoạch, năm 2015 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến 33.33 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2014, trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu đạt 28.600 tỷ đồng. 
 
Tuy nhiên, theo nhận định thì năm 2015, tình hình kinh tế tuy có phục hồi, nhưng chậm. Giá dầu trên thị trường trên thế giới giảm mạnh cũng khiến cho nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu giảm. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn. Đồng thời việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới cùng với các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cũng sẽ ảnh hưởng thu ngân sách của tỉnh trong năm 2015.
 
Giá dầu giảm ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn tư từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Trong ản, tàu nhận nhiên liệu từ Nhà máy lọc da652uDung Quất).
Giá dầu giảm làm  ảnh hưởng đến nguồn tư từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong năm 2015. (Trong ảnh, tàu nhập nhiên liệu từ cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Quất).
 
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, ngành thuế phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế, quản lý và thu kịp thời các khoản thu vãng lai. 
 
Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế, giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế cho các đơn vị cả về số doanh nghiệp và số thu ngân sách qua thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Đẩy mạnh cải tiến thủ tục hành chính, kê khai thuế qua mạng…
 
Ngoài một số giải pháp thu của ngành thuế thì giải pháp mang tính lâu dài mà tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai trong năm 2015, đó là tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với hỗ trợ phát triển thị trường. Tăng cường sự kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh…
 
Tin rằng, với việc nền kinh tế đang trên đà phục hồi, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong năm 2015, nguồn thu ngân sách của tỉnh sẽ đạt và vượt so với dự toán đề ra.
 
 
Bải, ảnh: M.Toàn
 
.