Cập nhật lúc: 08:07, 14/01/2015 [GMT+7]
.

Khi ngành thuế đồng hành...


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2014 là một năm đầy khó khăn, nhưng ngành thuế Quảng Ngãi đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tập trung nguồn lực để huy động các nguồn thu. Nhờ đó, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách.

TIN LIÊN QUAN

Khơi thông chính sách thuế

Trong năm qua, NMLD Dung Quất tạm dừng hoạt động 2 tháng để bảo dưỡng định kỳ, thêm vào đó một số cơ chế, chính sách thuế được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp, vì thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu ngân sách năm 2014. Tuy vậy, ngành thuế Quảng Ngãi đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện giảm thời gian kê khai thuế và cắt giảm hàng loạt các thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích cực đầu tư, làm ăn có hiệu quả để nuôi dưỡng nguồn thu.

Các doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng tại Cục Thuế.              Ảnh: KHOA THÀNH
Các doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng tại Cục Thuế. Ảnh: KHOA THÀNH


Mặt khác, ngay từ đầu năm, khi tỉnh giao dự toán thu thuế 26.000 tỷ đồng, Cục Thuế Quảng Ngãi đã sớm giao dự toán cho các huyện, thành phố và các phòng của đơn vị. Ban chỉ đạo chống thất thu thuế của huyện, thành phố cũng được thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động, tiến hành kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thu nợ đọng thuế ở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh...  nhằm thực hiện tốt việc quản lý thuế.

Năm qua, ngành thuế cũng tích cực tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Cục Thuế đã tổ chức tập huấn, mở hàng chục cuộc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngành cũng thành lập đường dây nóng để nhận sự phản hồi từ các doanh nghiệp. Đồng thời ngành quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế.  

Một vấn đề nổi bật trong năm 2014 là ngành thuế Quảng Ngãi đã cải cách thủ tục hành chính thông qua việc rút ngắn thời gian kê khai của người nộp thuế trên cơ sở giảm biểu mẫu không cần thiết. Đến cuối tháng 12.2014, đã có khoảng 3.600 doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua mạng, giảm được nửa số giờ nộp thuế so với trước đây.

 Nhiều khoản thu, sắc thuế vượt dự toán

Bên cạnh chính sách thuế được khơi thông, một số doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh, như Công ty CP Đường Quảng Ngãi (nộp 485 tỷ đồng), Công ty CP  Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (612 tỷ đồng)... Nhờ đó, nhiều khoản thu, sắc thuế trong năm 2014 đã vượt dự toán. Đến cuối tháng 12.2014, ước tổng thu nội địa là 26.216 tỷ đồng, vượt 29,6% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu từ sản phẩm dầu và lọc hóa dầu của NMLD Dung Quất hơn 23.000 tỷ đồng, vượt 30,3% dự toán Trung ương giao. Các khoản thu còn lại ngoài dầu và lọc hóa dầu đạt gần 2.590 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ.

Trong năm, có 11/13 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán. Trong đó có một số khoản thu, sắc thuế vượt cao, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vượt 48,3%); doanh nghiệp nhà nước Trung ương (vượt 30,3%), doanh nghiệp nhà nước địa phương (vượt 18,1%), thuế thu nhập cá nhân (vượt 90%); thu tiền sử dụng đất (vượt 63%), lệ phí trước bạ (vượt 26,4%); tiền thuê đất (vượt 49,1%)... Toàn tỉnh có 10/14 huyện, thành phố hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Ông Nguyễn Văn Luyện – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, khẳng định: Năm 2015, dự báo kinh tế của tỉnh sẽ tiếp tục có bước phát triển do NMLD Dung Quất hoạt động đạt công suất ở mức cao. Các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi bắt đầu đi vào hoạt động, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện... Dự kiến, tổng thu nội địa cân đối ngân sách trên địa bàn ước trên 33.000 tỷ đồng.

Để đạt được con số dự toán năm 2015, ngành thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu nợ thuế, kê khai thuế qua mạng, kiểm tra nội bộ, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cán bộ thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, đồng thời cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hoá theo lộ trình của ngành. Ngành sẽ chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách, về thủ tục hành chính, về xử lý các vướng mắc nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chú trọng hỗ trợ tư vấn pháp luật thuế cho các dự án VSIP, các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất, các KCN... Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua  nhằm chủ động  triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Năm 2015, ngành sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế; đặc biệt là kê khai thuế qua mạng internet, đảm bảo 100% người nộp thuế đang hoạt động nộp hồ sơ khai thuế.

Mai Hạ
 

.
.