Cập nhật lúc: 21:40, 20/10/2014 [GMT+7]
.

Tăng thuế tiêu thụ thuốc lá, rượu, bia tới 15%


Chính phủ đang đề nghị nâng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia lên từ 5-15%, theo lộ trình.

Theo Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Chính phủ đề xuất phương án lộ trình tăng thuế suất thuế TTĐB đối với thuốc lá như sau: từ ngày 01/01/2016 tăng từ 65% lên 70%; từ ngày 01/01/2019 tăng từ 70% lên 75%.
 Đối với mặt hàng rượu, bia, Chính phủ đề nghị tăng thuế suất thuế TTĐB đối với các mặt hàng này như sau:

Đối với rượu: Rượu từ 20 độ trở lên tăng từ mức thuế suất 50% lên thuế suất 65% (tăng 15%); rượu dưới 20 độ áp dụng thuế suất 35% (tăng 10%).

Đối với bia: từ ngày 01/7/2015 tăng từ 50% lên 55%; từ ngày 01/01/2017 tăng lên 60%; từ ngày 01/01/2018 tăng lên 65%.

Mặt hàng xăng sinh học cũng được Chính phủ đề nghị quy định mức thuế suất thuế TTĐB ưu đãi là 9% đối với xăng E5 và 8,5% đối với xăng E10 nhằm khuyến khích hơn nữa việc sử dụng nhiên liệu sinh học, sử dụng nhiên liệu cồn từ sản xuất trong nước, góp phần bảo vệ môi trường.  


Theo H.Vân/Hà Nội mới

.