Cập nhật lúc: 15:46, 04/03/2014 [GMT+7]
.

Hai tháng, cả nước xuất siêu ước đạt 244 triệu USD


Theo số liệu ước tính của liên Bộ, kim ngạch xuất khẩu tháng 2 năm 2014 ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 21,06 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 7,21 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,85 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 năm 2014 ước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 50,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 20,82 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 9,06 tỷ USD, tăng 16,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 11,76 tỷ USD, tăng 17,1%.
 
 


Nhập siêu tháng 2 ước 1,2 tỷ USD, bằng 12,5% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung cả 2 tháng, cả nước xuất siêu ước 244 triệu USD, bằng khoảng 1,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Từ kết quả hoạt động xuất nhập khẩu trên, theo Bộ Công thương, tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 100% vốn trong nước đã có sự khởi sắc, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của khối này so với cùng kỳ lần lượt là 13,2% và 16,8%.

Kim ngạch nhóm hàng cần nhập khẩu phục vụ sản xuất (nguyên, nhiên, phụ liệu, máy móc thiết bị) có mức tăng cao so với cùng kỳ, chiếm 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu tiếp tục cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

Các mặt hàng tiêu dùng cần hạn chế hay kiểm soát nhập khẩu được quản lý tốt, mức tăng nhập khẩu hai nhóm hàng này đều thấp hơn mức tăng chung tổng kim ngạch nhập khẩu.


Lan Hương/Hà Nội mới

.