Cập nhật lúc: 13:33, 17/02/2014 [GMT+7]
.

Phải làm sổ đỏ cho người mua trong 30 ngày sau bàn giao nhà


Theo đó, Dự thảo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định.
 


Dự thảo này còn quy định, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải có trách nhiệm: Thực hiện xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, đúng nội dung, thiết kế của dự án đã được phê duyệt và tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật;

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nơi có dự án và trụ sở Ban quản lý dự án về quy hoạch chi tiết của dự án, số lượng và loại nhà ở đầu tư xây dựng, số lượng nhà ở bán, cho thuê, cho thuê mua, tiến độ và thời hạn thanh toán tiền bán, cho thuê mua nhà ở;

Đồng thời, khi hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, huy động vốn góp của các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở thì không được ủy quyền để bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở mà phải trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng;

Chủ đầu tư cũng không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện dự án và kinh doanh sản phẩm nhà ở, quyền sử dụng đất trong dự án.../.Hà Trần/VOV online

.