Cập nhật lúc: 10:23, 24/11/2013 [GMT+7]
.

Sản xuất nông nghiệp: Thành tựu nổi bật năm 2013


(Báo Quảng Ngãi)- Trong hai năm 2012 - 2013, thời tiết, khí hậu khu vực miền Trung diễn biến thất thường, sâu bệnh phá hại tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến huyện và cơ sở về biện pháp thực hiện, giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

Ngành nông nghiệp đã kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân công từng thành viên phối hợp với các địa phương để chỉ đạo về thời vụ gieo sạ, cơ cấu giống và tổ chức tập huấn các kỹ thuật canh tác cho nông dân; dự báo, thông báo tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng và hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh đến UBND xã và HTX; đôn đốc các địa phương kiểm tra tình hình nguồn nước, xây dựng kế hoạch đóng, mở nước hợp lý; cảnh báo những vùng có khả năng không có nước tưới, cần phải chuyển đổi cây trồng, hạn chế thiệt hại khi có hạn hán xảy ra... Kết hợp được nhiều giải pháp chỉ đạo đồng bộ như trên, nên năm 2013 sản xuất nông nghiệp Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

 

Khuyến nông trình diễn mô hình máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng Quảng Ngãi.
Khuyến nông trình diễn mô hình máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng Quảng Ngãi.


Sản lượng lương thực ước cả năm đạt 467.717 tấn (101,1% kế hoạch năm). Sản xuất lương thực năm 2013 vượt kế hoạch là nhờ vụ đông xuân 2012 - 2013 có 38.859 ha đạt năng suất 55,1 tạ/ha cao nhất từ trước đến nay. Yếu tố chính làm cho năng suất tăng là nhờ người dân chấp hành khuyến cáo của ngành nông nghiệp, thực hiện đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống trung ngắn ngày, sử dụng giống bảo đảm chất lượng, chăm sóc đúng kỹ thuật, thu hoạch trong thời điểm thuận lợi nên hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sự đầu tư từ các Chương trình 30a, Chương trình 135 và các dự án đầu tư khác cũng đã làm cho diện tích  sản xuất được mở rộng. Một số địa phương đã kịp thời chuyển diện tích vụ mùa vào sản xuất trong vụ hè thu nên đã góp phần tăng thêm sản lượng lương thực.

Về cây công nghiệp ngắn ngày, diện tích, năng suất, sản lượng đều tăng so với năm 2012 và so với kế hoạch. Cây mía, diện tích giảm 360 ha do không có đủ nước tưới để trồng mới. Tuy nhiên, năng suất mía vẫn tăng 9,5% và sản lượng tăng 2,4% so với kế hoạch là nhờ thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn và ứng dụng công nghệ mới, đầu tư thâm canh đúng quy trình nên năng suất và sản lượng tăng lên đáng kể.

Cây mì, so với năm 2012, diện tích giảm gần 5% do trong năm 2011 mì bị ứ đọng, nhà máy kéo dài việc thu mua làm thất thoát sản phẩm nên năm 2012 nông dân đã chuyển một số diện tích mì sang trồng keo. Diện tích mì giảm, nhưng so với kế hoạch năm 2013 thì kể cả diện tích, năng suất, sản lượng mì đều tăng so với năm trước.

Về chăn nuôi, dự án lai tạo đàn bò của tỉnh đã kết thúc. Dù không có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng người dân vẫn tiếp tục duy trì thực hiện. Bên cạnh đó, trong năm 2013 nhiều chương trình phát triển đàn bò lai được thực hiện tại các huyện trong tỉnh. Nhờ vậy, đàn bò trong toàn tỉnh tăng gần 1% so với năm 2012. Trong đó tỉ lệ đàn bò lai chiếm 52%, tăng 8,73% so với năm 2012.

 Năm 2013, sản xuất nông nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục giành được thắng lợi đã tạo ra tâm lý phấn khởi cho nông dân trong tỉnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014, với hy vọng sẽ đạt được kết quả cao hơn.


Bài, ảnh: Nguyễn Khâm
 

.
.