Nghĩa Hành Nhân rộng mô hình cây ăn quả

08:11, 05/11/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Là huyện trung du, giáp ranh với miền núi nên đa số người dân huyện Nghĩa Hành đều có vườn rộng, nhưng phần lớn vẫn còn là vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, hơn 10 năm trước huyện chủ trương cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả có thu nhập cao, chủ yếu là trồng chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh. Trong đó huyện hỗ trợ một phần cây giống, còn lại các hộ tự vào các tỉnh phía Nam mua giống cây về trồng. Toàn huyện đã phát triển khoảng 30ha chôm chôm trái vụ, quả sai, cơm ngọt, bán được giá cao, ngang giá với chôm chôm miền Nam.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đăng Xuân ở thôn Đông Trúc Lâm, xã Hành Nhân là một trong những người đầu tiên ở huyện Nghĩa Hành trồng chôm chôm. Vào năm 1995, ông vào tỉnh Long Khánh mua cây giống chôm chôm về trồng thử nghiệm tại vườn nhà. Sau đó, huyện có chủ trương khuyến khích bà con chặt phá cây tạp trong vườn để trồng chôm chôm, thế là ông hô hào nhiều người cùng làm theo.

 

Ông Nguyễn Đăng Xuân thu hoạch chôm chôm trái vụ tại vườn nhà mình.
Ông Nguyễn Đăng Xuân thu hoạch chôm chôm trái vụ tại vườn nhà mình.


Riêng ông có mảnh vườn rộng khoảng 7 sào đều trồng chôm chôm. Sau 4 năm, 37 cây chôm chôm trong vườn nhà ông đã liên tục cho trái. Vụ này năng suất bình quân đạt 2 tạ/cây. Hiện  chôm chôm có giá từ 15 - 18 ngàn đồng/kg, mang lại cho gia đình ông một khoản thu nhập ổn định hằng năm. Dưới tán chôm chôm, ông trồng xen cây măng cụt đã cho trái bói. Ông Xuân nói: “Về lâu dài, nuôi gia cầm và trồng xen măng cụt dưới tán chôm chôm là thích hợp và hiệu quả nhất”.

Còn ông Nguyễn Đăng Lực ở thôn Đông Trúc Lâm cho biết: Trong vườn ông trồng được 8 cây chôm chôm, mua giống từ Trung tâm Giống cây trồng Quảng Ngãi. Vụ này chôm chôm ra trái rất sai đang chín bói. Riêng năm 2012,  ông thu được hơn 1,2 tấn, bán tại chợ với giá 17 - 18 ngàn đồng/kg. Thấy trồng chôm chôm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây ăn quả khác, nên ông dự định sắp tới sẽ phá bớt một số cau trong vườn để trồng chôm chôm.

 Nghĩa Hành là vùng đất có nhiều tiềm năng và triển vọng về phát triển cây ăn quả. Nhằm nhân rộng mô hình này với quy mô lớn, huyện Nghĩa Hành đã triển khai thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển cây ăn quả hàng hóa giai đoạn 2012 - 2015" cho 12 xã, thị trấn trong huyện, với tổng diện tích 45 ha, trồng 3 loại cây chính là chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh. Dự án này trực tiếp hỗ trợ cho những hộ gia đình  tham gia về giống, phân bón và kỹ thuật chăm sóc.

Tuy nhiên, hiện nay trong toàn huyện Nghĩa Hành vẫn còn hơn 2.000 ha vườn tạp của những hộ gia đình kinh tế còn khó khăn, cần được ưu tiên giúp đỡ nguồn vốn để cải tạo vườn tạp thành vườn cây hàng hóa. Đây cũng là việc cần làm để  cụ thể hóa những nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Hành hiện nay.


   Bài, ảnh: Nguyễn Khâm

 


.