Cập nhật lúc: 14:40, 30/10/2013 [GMT+7]
.

Bỏ quy định cho phép cá nhân cho, tặng ngoại tệ tiền mặt


Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này nhằm chống tình trạng đô la hóa, thống nhất quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Dự thảo Nghị định này thay thế cho Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ngoại hối.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng Nghị định thay thế này là cần thiết. Một mặt để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18/3/2013, mặt khác, để giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 160.

Bỏ quy định cho, tặng ngoại tệ tiền mặt

Quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, theo Dự thảo, sẽ bỏ quy định cho phép người cư trú, người không cư trú là cá nhân được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng. Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, việc làm này là để đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.
 

Các quy định mới nhằm siết quản lý thị trường ngoại hối (Ảnh: Tuoitre)
Các quy định mới nhằm siết quản lý thị trường ngoại hối (Ảnh: Tuoitre)Dự thảo Nghị định còn bổ sung sử dụng “tiền mặt” khi thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ. Bởi theo Ngân hàng Nhà nước, chỉ các đối tượng này được nhận ngoại tệ tiền mặt của cá nhân (như tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, cung ứng dịch vụ ở khu cách ly, cơ quan thu phí ở cửa khẩu quốc tế, tổ chức ngoại giao thu phí visa).

Nội dung mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức được sửa đổi theo quy định mới tại Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, tuy nhiên bổ sung quy định về việc NHNN hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để có cơ sở thực hiện (nội dung này hiện nay được quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối).

Công dân Việt Nam mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối (quy định người cư trú là “cá nhân” được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại Nghị định 160 là mở rộng so với Pháp lệnh Ngoại hối).

NHNN lý giải: Theo quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối, đối tượng được gửi tiết kiệm ngoại tệ là công dân Việt Nam, tuy nhiên quy định tại Nghị định 160 và Quy chế tiền gửi tiết kiệm của NHNN lại cho phép người cư trú là cá nhân (bao gồm cả công dân Việt Nam và cá nhân nước ngoài) được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ. Điều này dẫn đến sự không thống nhất giữa các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Chính vì vậy, cần sửa đổi để đưa ra các quy định thống nhất, tạo sự minh bạch của pháp luật đối với nội dung nêu trên.

Vì trong thời gian qua, do có sự chênh lệch lớn giữa lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ, một số cá nhân là người nước ngoài đã chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào. Sau đó, chuyển số ngoại tệ đó sang tài khoản tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ để hưởng chênh lệch lãi suất và sau đó tất toán toàn bộ gốc và lãi để chuyển ra nước ngoài.

Thực chất, đây là hoạt động đầu tư của các cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Điều này gâp áp lực lên thị trường ngoại tệ của Việt Nam đặc biệt là trong những thời kỳ căng thẳng ngoại tệ.

Bỏ quy định NHNN can thiệp vào mua hoặc bán ngoại tệ

Về thị trường ngoại tệ và cơ chế tỷ giá hối đoái, dự thảo Nghị định sẽ bỏ quy định về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung do NHNN tổ chức. Vì sau khi Nghị định 160 có hiệu lực, NHNN không thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung và cũng không có kế hoạch thành lập.

Hiện nay, giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn các nội dung liên quan đến giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD. Giao dịch hối đoái giữa các TCTD với nhau thực hiện theo quy định tại Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN ngày 26/3/1999 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

Việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ngoại tệ hiện nay.

Bỏ “mua hoặc bán ngoại tệ” trong “phương án can thiệp của NHNN” để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động điều hành thị trường ngoại tệ của NHNN. Bởi vì NHNN không chỉ can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua hoạt động mua bán ngoại tệ mà còn sử dụng các biện pháp khác như điều chỉnh tỷ giá, biên độ tỷ giá hoặc các biện pháp truyền thông…/.

 


Theo Xuân Thân/VOV online

.