Cập nhật lúc: 21:48, 28/09/2013 [GMT+7]
.

Hỗ trợ 16 con bò giống cho các hộ nghèo Trà Bồng


(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.9 tại UBND xã Trà Sơn (Trà Bồng), Tiểu ban Quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ nghiệm thu "Đề án xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản" và hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo ở xã Trà Sơn.

TIN LIÊN QUAN


Tại buổi lễ, sau khi tiến hành nghiệm thu "Đề án xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản" tại xã Trà Sơn, bao gồm việc hỗ trợ công tác xây dựng chuồng trại, trồng cỏ làm giống, thuốc thú y, thức ăn tinh và việc tập huấn cho các hộ hưởng lợi... Tiểu ban Quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành cấp 16 con bò giống cho các hộ nghèo thuộc 2 thôn Kà Tinh và thôn Đông của xã Trà Sơn. Tổng kinh phí thực hiện Đề án trên 400 triệu đồng.

 

Các hộ gia đình nghèo ở xã Trà Sơn nhận bò hỗ trợ
Các hộ gia đình nghèo ở xã Trà Sơn nhận bò hỗ trợ.


Việc hỗ trợ trực tiếp bò giống cho người dân nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân vùng dự án nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà Sơn  nói riêng, từng bước xóa bỏ tập quán chăn nuôi cũ, phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng bền vững.

Được biết, tại tỉnh Quảng Ngãi, Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP được triển khai tại 2 xã gồm: Long Mai (Minh Long) và Trà Sơn (Trà Bồng).PV

.