Tăng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân

Thứ Ba, 13:49, 14/05/2013 [GMT+7]
.

Từ 28/6/2013, Nhà nước hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN).
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 57/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.


Theo đó, mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được nâng thêm 10% từ mức 80% hiện hành.

Căn cứ mức bồi thường bảo hiểm thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai thí điểm quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp bảo đảm tổng mức bồi thường bảo hiểm và mức hỗ trợ trực tiếp đối với trường hợp vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo nguyên tắc không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2013. Các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 27/02/2013 được hưởng cơ chế hỗ trợ theo quy định của Thông tư này.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 30/4/2013, việc thí điểm BHNN đã triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 234.235 hộ dân đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm.

Giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 303 tỷ đồng.Theo Khánh Linh/Chinhphu.vn

.