Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 30 tỷ/dự án

Thứ Năm, 10:53, 02/05/2013 [GMT+7]
.

DN được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Phát triển DNNVN thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 601/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại.

Quyết định này cũng quy định vốn điều lệ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách Nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Điều kiện để các doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ này được quy định, gồm: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ;

Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất – kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh; Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết; thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh được quy định tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó nhưng không quá 30 tỷ đồng. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của người và điều kiện cụ thể của từng dự án nhưng tối đa không quá 07 năm; trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định nhưng không quá 10 năm, với lãi suất không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/4/2013./.Theo Xuân Thân/VOV

.