KKT Dung Quất: Phấn đấu cấp giấy chứng nhận cho 5-7 dự án trong năm 2013

Thứ Sáu, 09:53, 18/01/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Năm 2012, BQL KKT Dung Quất đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đăng ký trên 4.254 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đăng ký 44.553 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 10 dự án. 
 
Có 4 dự án mới đưa vào hoạt động sản xuất - kinh doanh gồm: Kho xăng dầu Dung Quất PV OIL và Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Thành Tài, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy xi măng Đại Việt. 

 

Xuất khẩu găm gỗ tại Cảng Dung Quất.
Xuất khẩu dăm gỗ tại Cảng Dung Quất.
 
Nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KKT Dung Quất lên 111 dự án với tổng vốn đăng ký 8 tỷ USD (trong đó có 98 dự án trong nước và 13 dự án nước ngoài. Tổng giá trị vốn thực hiện đầu tư khoảng 4,8 tỷ/8 tỷ USD (đạt 60% vốn đăng ký đầu tư). Có 70 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.
 
Trong năm 2013, Khu kinh tế Dung Quất phấn đấu cấp giấy chứng nhận đầu tư  cho 5 - 7 dự án, vốn đăng ký từ 150 - 200 triệu USD. Giá trị sản lượng công nghiệp đạt 130.000 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 300 - 350 triệu USD. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 13 triệu tấn. Đóng góp nguồn thu ngân sách trên địa bàn khoảng 14.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động. 
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.