UBND tỉnh họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.

Chủ Nhật, 19:40, 25/11/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp để nghe Sở NN&PTNT báo cáo nội dung dự thảo Cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa; Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo điểm đối với 4 xã điểm của tỉnh xây dựng mục tiêu chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chủ trì cuộc họp.

Theo Sở NN&PTNT, hiện toàn tỉnh có khoảng 135.900 ha đất nông nghiệp, với 2,1 triệu thửa,  trong đó, đất trồng cây hàng năm là trên 92.500ha. Để khắc phục tình trạng manh mún, tạo ra các thửa ruộng diện tích lớn, hướng đến sản xuất chuyên canh bền vững, tạo thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân trước hết phải tổ chức dồn điền đổi thửa.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2013-2020 tỉnh Quảng Ngãi phấn đầu dồn điển đổi thửa trên 11.600ha và chỉnh trang đồng ruộng trên 10.000ha. Để thực hiện nội dung trên, Sở NN&PTNT đã xây dựng dự thảo Cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa giai đoạn 2013-2020.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Theo đó, cơ chế hỗ trợ thực hiện bao gồm: Hỗ trợ kinh phí vận động, tuyên truyền và thực hiện dồn điền đổi thửa; hỗ trợ cấp đối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đồng ruộng; hỗ trợ di dời mồ mã, lán trại khi dồn điển đổi thửa; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và khuyến nông.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ yêu cầu Sở NN& PTNT sớm hoàn chỉnh Cơ chế để trình UBND tỉnh, trong đó, cần thống nhất các cơ chế hỗ trợ theo những nội dung trên, trong đó, phải lưu ý điều kiện hỗ trợ, tổng nhu cầu vốn. Nguồn vốn thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại cuộc họp, Sở NN& PTNT cũng đã thông qua Dự thảo Đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020.  Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo điểm đối với 4 xã điểm của tỉnh xây dựng mục tiêu chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 gồm: Đức Tân, huyện Mộ Đức; Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa; Hành Minh, huyện Nghĩa Hành và Ba Chùa, huyện Ba Tơ.

Kết luận hai nội dung này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ giao Sở NN&PTNT nghiên cứu đề xuất đưa những ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian đến trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng sớm hoàn chỉnh kế hoạch chỉ đạo điểm đối với 4 xã điểm để trình UBND tỉnh.
                                             
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.