Quảng Ngãi: Tiến độ triển khai dự án VLAP chậm

Thứ Năm, 21:55, 09/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Quảng Ngãi là một trong 9 tỉnh thành được Bộ Tài nguyên - Môi trường chọn tham gia Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP). Hơn 3 năm, tiến độ triển khai còn quá chậm so với kế hoạch làm ảnh hưởng chung mục tiêu của Dự án.

TIN LIÊN QUAN


Ông Đỗ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa nhận: "Tiến độ triển khai các hợp phần và cả công tác giải ngân của Dự án đều chậm so với kế hoạch. Bởi nhiều nguyên nhân...''.

Khu tái định cư Phổ An xã Nghĩa An (Tư Nghĩa) sử dụng kĩ thuật đo đạc của Dự án VLAP nhưng đến nay, dân vẫn chưa nhận được sổ đỏ.
Khu tái định cư Phổ An xã Nghĩa An (Tư Nghĩa) sử dụng kĩ thuật đo đạc của Dự án VLAP nhưng đến nay, dân vẫn chưa nhận được sổ đỏ.


Dự án VLAP được triển khai trong vòng 5 năm (2008 - 2013). Tổng kinh phí dự kiến đầu tư khoảng hơn 210,6 tỉ đồng, trong đó vốn Ngân hàng Thế giới (IDA) tài trợ hơn 155,190 tỉ đồng; vốn đối ứng hơn 55,5 tỉ đồng. Số tiền này để thực hiện 3 hợp phần chính: Hiện đại hóa hệ thống đăng kí đất đai; tăng cường cung cấp dịch vụ và đăng kí đất đai; hỗ trợ quản lí dự án và theo dõi đánh giá.  

Hơn 3 năm triển khai, hợp phần hiện đại hóa hệ thống đăng kí đất đai đã thực hiện đo lưới địa chính được 336 điểm; đo bản đồ địa chính hơn 30.119 ha tại 5 huyện Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành, Ba Tơ và Lý Sơn. Trên cơ sở này, ngành chức năng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với khối lượng gần 152.000 giấy (trong đó, cấp mới gần 35.660 giấy, cấp đổi gần 116.021 giấy). Có 3 huyện Tư Nghĩa, Minh Long và Lý Sơn đang hoàn thiện hồ sơ thanh lí hợp đồng. Các huyện còn lại đang tiếp tục đo đạc.

Như vậy, đến nay kết quả khối lượng đo đạt bản đồ địa chính tại 5 huyện chỉ đạt 30.119/77.857 ha tổng dự án được duyệt (38,6%); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt gần 152.000/605.200 giấy (25%).

Hợp phần tăng cường cung cấp dịch vụ đăng kí đất đai cũng chậm so với kế hoạch. Theo thiết kế của Dự án, khi cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh tại cấp tỉnh, huyện, xã thì việc cung cấp thông tin đất cho các đối tượng sử dụng đất được thực hiện bằng phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại thông qua hệ thống Internet. Đến nay, Quảng Ngãi đã trang bị máy tính và Moderm ADSL cho 68/184 xã, thị trấn tại 5 huyện trên và thêm huyện Trà Bồng (37% kế hoạch). Dự án đã phát nhiều tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền trực tiếp cho hàng ngàn lượt người tham gia nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng đất đai.

Về công tác mua sắm đấu thầu, đến nay, Dự án mới thực hiện hoàn thành công tác thiết kế kĩ thuật và lập dự toán đo đạc, đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại  huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà và TP Quảng Ngãi. Sở Tài nguyên cũng đã tổ chức đấu thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng kí đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gói thầu dịch vụ kĩ thuật QN -T - 013) thực hiện tại huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ và Trà Bồng. Hiện chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu các gói thầu QN - C- 015.1; QN - C - 015.6; QN - C - 015.7...

Tuy nhiên, các hợp phần đều triển khai chậm so với kế hoạch, dẫn đến tiến độ giải ngân cũng chậm. Đến tháng 6/2012, Dự án mới thực hiện công tác giải ngân được 23,422 tỉ đồng, đạt hơn 11% kế hoạch vốn tổng Dự án.


Dự án VLAP triển khai nhằm mục tiêu tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng với dịch vụ thông tin đất đai thông qua việc phát triển hệ thống quản lí đất đai hoàn thiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên,  đến nay chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc Dự án, nhưng nhìn toàn diện Dự án cho thấy, các hợp phần triển khai đều chậm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân chủ yếu là do công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính của các nhà thầu không thực hiện đúng thời gian theo hợp đồng đã kí kết; công tác tổ chức đấu thầu về đo bản đồ địa chính tại một số huyện thực hiện chậm so với kế hoạch được duyệt, đã ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn của Dự án...

Trong nhiều cuộc họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án theo đúng văn bản số 2150/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 14/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để đảm bảo thời gian triển khai Dự án theo đúng cam kết của Hiệp định tài trợ.

Trao đổi với ông Đỗ Minh Hải về việc Dự án triển khai chậm và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ông quả quyết: Sở sẽ phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch Dự án VLAP. Trước hết, từ nay đến cuối năm, Sở sẽ phấu đấu thực hiện hoàn thành các phần việc tổ chức kí hợp đồng các gói thầu (QN - T 013) dịch vụ kĩ thuật tại huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ và Trà Bồng, với khối lượng đo lưới địa chính tại 228 điểm, đo bản đồ địa chính hơn 12.664 ha; kí kết hợp đồng các gói thầu QN - C - 015.1, 015.6, 015.7, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm dịch vụ kĩ thuật tại huyện Nghĩa Hành và Trà Bồng... phấn đấu giải ngân đạt hơn 44,6 tỉ đồng.

Dự án VLAP được tỉnh xác định là một dự án quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần tạo công bằng xã hội, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng đất... Thời gian còn lại rất ngắn, Sở, các ngành, địa phương liên quan cần đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo đúng kế hoạch Dự án đề ra, góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai.


 Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 
 

.