Giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số: Chính sách có, thực thi khó!

Thứ Năm, 16:59, 09/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Những năm gần đây, công tác giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã được quan tâm, góp phần đảm bảo đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên hiện vẫn còn hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn…

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 45.000 hộ, với khoảng 170.000 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số Cadong, Cor, H'rê sinh sống tại 74 xã thuộc 11 huyện trong tỉnh. Từ năm 2002 đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách về giải quyết đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể chế, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra giám sát. Vì vậy, đã tạo ra nhiều kết quả quan trọng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có quỹ đất sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nhanh và bền vững.

Đồng bào dân tộc Hrê huyện Ba Tơ khai hoang phục hóa đất để phát triển diện tích trồng lúa nước.
Đồng bào dân tộc Hrê huyện Ba Tơ khai hoang phục hóa đất để phát triển diện tích trồng lúa nước.


Hai phương thức chủ yếu triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh lựa chọn, thực hiện là khai hoang, phục hóa tạo quỹ đất và giao đất, giao khoán rừng. Hiện nay, mức giao khoán đất sản xuất là 0,25ha/hộ đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15ha đất ruộng lúa nước hai vụ hoặc 0,5ha/hộ đất nương rẫy. Đây là mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 134/QĐ-TTg và Quyết định 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc khai hoang vùng đất trống đồi núi trọc, đất chưa sử dụng có khả năng sản xuất, cũng được người dân tích cực thực hiện. Hầu hết các diện tích dù là manh mún, nhưng có thể sản xuất lúa nước đều được nhân dân khai phá, sử dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kịp thời triển khai hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số các yêu cầu kĩ thuật, đảm bảo yêu cầu khai hoang đất; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; đo vẽ sơ đồ đất đã khai hoang để nghiệm thu, làm cơ sở giao quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, hạn chế đến mức thấp nhất đất có chủ nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh tình trạng tranh chấp đất đai của người dân.

Tuy nhiên theo UBND tỉnh, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn khoảng 6 nghìn hộ thiếu đất sản xuất, với tổng diện tích là 2.863 ha. Thế nhưng việc tìm cách để giải quyết đất sản xuất cho các hộ dân này lại không phải dễ. Nguyên nhân do địa bàn khá phức tạp, nhiều nơi đồi núi cao, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, mùa mưa thường xảy ra sạt lở, bồi lấp ruộng, vườn của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Dẫn đến việc tạo quỹ đất sản xuất gặp vô vàn khó khăn; đất có khả năng khai hoang không còn nhiều. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ của một số chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang áp dụng là quá thấp (20 triệu đồng/ha), không đủ nguồn lực để thực hiện khai hoang, phục hóa đất sản xuất, nhất là khai hoang bằng cơ giới. Do đó, một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số diện tích đất sản xuất theo định mức vẫn chưa thể giải quyết cấp cho đồng bào được, nhất là đất ruộng lúa nước.

Trước tình hình này, tỉnh và ngành chức năng đã tích cực vận động tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số tăng sản lượng lương thực trên cùng một diện tích sản xuất. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc chuyển đổi cây trồng; đưa giống mới chất lượng, áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất. Đồng thời, đề nghị Trung ương tăng mức hỗ trợ khai hoang phục hóa từ 20 triệu đồng/ha lên 30 triệu đồng/ha; tiếp tục vận động người dân tham gia khai hoang đất, đưa vào sản xuất, tăng diện tích gieo trồng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.