Đầu tư 6.600 tỉ đồng phát triển xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng thành phường

Thứ Ba, 21:01, 07/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Theo đề án phát triển 2 xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng thành phường vào năm 2015, thành phố cần nguồn vốn trên 6.600 tỉ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong đó, vốn từ ngân sách trên 3.300 tỉ đồng, vốn ODA 162 tỉ đồng và nguồn vốn huy động doanh nghiệp và các nguồn vốn khác trên 2.500 tỉ đồng...

Để có nguồn vốn này, UBND thành phố sẽ tập trung khai thác nguồn vốn từ quỹ đất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và ưu tiên 50% nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu NMLD Dung Quất dùng để đầu tư mở rộng thành phố Quảng Ngãi đầu tư cho các danh mục thuộc đề án này. Đề án xây dựng 2 xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng lên phường vào năm 2015 đã được HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 4.       

 
Hoàng Hà
 

.