Cuộc tổng điều tra năm 2012 đã chạm đích

Thứ Năm, 16:17, 02/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012, trên địa bàn Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn trên hầu hết các lĩnh vực. Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền giúp các điều tra viên, các cơ sở hiểu được tính chất cuộc điều tra, cách thu thập thông tin từ các cơ sở... nên đến ngày 30/7/2012, công tác điều tra đã hoàn thành đúng kế hoạch.  

Ông Đinh Văn Báu - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cho biết: Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã hoàn tất cuộc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012. Cuộc tổng điều tra năm nay có quy mô lớn và rất phức tạp. Phạm vi và đối tượng điều tra là toàn bộ các khối cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, cá thể và tôn giáo. Nội dung điều tra chủ yếu là: Thông tin nhận dạng cơ sở; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả sản xuất, kinh doanh, tình hình hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp...

 Thông tin về doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng là một trong những nội dung trong cuộc tổng điều tra lần này. Trong ảnh: Xuất sản phẩm cơ khí ở Công ty Doosan Vina.                                     Ảnh: TL
Thông tin về doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng là một trong những nội dung trong cuộc tổng điều tra lần này. Trong ảnh: Xuất sản phẩm cơ khí ở Công ty Doosan Vina. Ảnh: TL

Do tính chất phức tạp và khối lượng công việc của cuộc điều tra quá lớn nên được chia làm hai giai đoạn điều tra. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1/4 - 31/5/2012 nhằm thu thập thông tin của các cơ sở thuộc khu vực doanh nghiệp; giai đoạn hai từ ngày 1/7 - 30/7/2012 thu thập thông tin của các cơ sở thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp, đảng, hiệp hội, tôn giáo và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Tuy nhiên, trước khi điều tra, Cục Thống kê tỉnh đã xác định được số lượng cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đã tăng lên khá nhiều so với đợt điều tra năm 2007; tính đa dạng phức tạp của các cơ sở cũng tăng đáng kể. Nền kinh tế đang biến động. Rất nhiều doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động. Theo đó, đội ngũ cán bộ, công nhân thường xuyên luân chuyển nên khó nắm bắt được thông tin một cách chính xác...

Cục đã mở nhiều lớp tập huấn từ tỉnh đến huyện để giúp các điều tra viên, các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp hiểu rõ được tính chất của cuộc điều tra lần này là liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Trong quá trình tuyển chọn giám sát viên, tổ trưởng đều cẩn thận, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều chặt chẽ. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về nội dung thông tin, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi đơn vị được điều tra...

Mặc dù đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, nhận định được tình hình thực tế, nhưng khi bước vào cuộc điều tra thì khối doanh nghiệp gặp rất nhiều bất cập. Theo con số lập bản kê điều tra khối doanh nghiệp là 3.198 doanh nghiệp, nhưng chỉ điều tra được hơn 2.556 doanh nghiệp, số còn lại không tồn tại trên địa bàn Quảng Ngãi. Thứ đến là khó khăn trong điều tra khối kinh doanh cá thể, với tổng số 70.000 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quảng Ngãi. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin về quy mô, về số lượng lao động, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin về tài sản. Nhưng, đến nay, Cục Thống kê cũng đã khắc phục kịp thời điều tra hoàn thành kế hoạch.

Song hành với thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng thực hiện điều tra bổ sung về thực trạng và khó khăn của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Việc điều tra khẩn này nhằm giúp Chính phủ đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời. Quảng Ngãi đã thực hiện điều tra mẫu tại 139 doanh nghiệp thì chỉ điều tra được 121 doanh nghiệp, còn 18 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Cục đã kịp thời báo cáo lên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Đinh Văn Báu - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, khẳng định: Đến thời điểm này, khối doanh nghiệp đã hoàn thành 100% khối lượng công việc điều tra; khối cá thể, các khối hành chính sự nghiệp, đảng, hội đoàn thể và tôn giáo các huyện đang tổng hợp. Như vậy, đến ngày 30/7/2012 kết quả điều tra đã hoàn thành đảm bảo đúng kế hoạch. Kết quả điều tra lần này nhằm đánh giá đầy đủ về bức tranh các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi.


Theo kế hoạch khoảng trung tuần tháng 8 này, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ nghiệm thu các loại phiếu điều tra doanh nghiệp, khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo.

Bài, ảnh: MAI Hạ

 

.