Trạm khuyến nông Sơn Tịnh: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến nông dân

09:01, 14/01/2012
.

(QNg)- Năm 2011, Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh đã nâng cao kỹ năng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nông dân, thông qua các lớp tập huấn, trình diễn các mô hình khuyến nông, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thâm canh, xen canh, gối vụ tăng năng suất, sản lượng cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân.  

Điểm nổi bật là Trạm khuyến nông Sơn Tịnh đã định hướng cho nông dân đi vào sản xuất nông sản, có năng suất, sản lượng, chất lượng hàng hóa cao, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2011, Trạm tổ chức 42 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, ngư dân với 1.515 lượt người tham dự. Tổ chức 22 hội nghị, hội thảo tham quan đầu bờ có 1.566 đại biểu tham dự.

Trạm đã thực hiện mô hình 3 giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa chất lượng với quy mô 2 ha tại Hợp tác xã nông nghiệp Tịnh Khê, kết quả mô hình cho năng suất 147,3 tạ/ha/năm. Mô hình trình diễn sản xuất lúa lai với quy mô thực hiện 2 ha tại HTXNN Tịnh Châu, kết quả năng suất lúa đạt 154,04 tạ/ha/năm. Mô hình sản xuất và tiêu thụ rau, quả thực phẩm an toàn được triển khai thực hiện ở 2 xã Tịnh Châu và Tịnh Long (diện tích 4 ha), kết quả mô hình đem lại hiệu quả cả 3 mặt về kinh tế, xã hội và môi trường. Lợi nhuận và lãi bình quân mô hình rau mang lại trên 75 triệu đồng. Qua mô hình đã làm thay đổi tập quán canh tác sản xuất rau, quả truyền thống lâu nay của bà con nông dân, mà còn tạo ra vùng sản xuất chuyên canh, liên vùng sản phẩm rau, quả thực phẩm an toàn, khép kín.

 

Đây là cơ sở tiến đến đề nghị Nhà nước cấp chứng chỉ thương hiệu vùng sản xuất rau, quả thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua đó cung cấp sản phẩm tươi, sạch, an toàn cho thị trường, đáp ứng được sự mong đợi của người tiêu dùng, bảo vệ được môi trường sinh thái trong lành trên đồng ruộng. Được biết, vùng sản xuất có thể mở rộng không những ở xã Tịnh Long, Tịnh Châu mà còn nhân rộng đến các xã Tịnh An, thị trấn Sơn Tịnh và các xã phụ cận khác.

Trong năm, Trạm đã phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Vật tư nông lâm nghiệp Bình Định sản xuất thử và nhân rộng các giống lúa mới DH136, DT34, Hương cốm, VN121 và phân bón NPK chuyên dùng cho lúa đã đem lại hiệu quả năng suất trên 70 tạ/ha/vụ. Mô hình trình diễn chăn nuôi bò cái lai sinh sản đã thực hiện với quy mô là 6 con, tại 3 xã: Tịnh Trà, Tịnh Hiệp và Tịnh Bình.

Từ kết quả mô hình đã giúp nông dân trong vùng tham quan, học tập, mở hướng cải tạo và phát triển đàn bò lai ở 3 xã tăng lên rõ rệt, trở thành phong trào thi đua của người dân. Mô hình trình diễn và nhân rộng tinh heo đực giống từ Dự án chăn nuôi heo khép kín của huyện được triển khai thực hiện tại 18 xã, với quy mô 108 con, qua đánh giá mô hình đạt kết quả cao và tiếp tục được nhân rộng trong toàn huyện năm 2012. Nhằm phục vụ Tết trồng cây năm 2012 Trạm khuyến nông đã ươm 2.000 cây xà cừ. Trong năm, Trạm Khuyến nông cung ứng được trên 24 ngàn kg lúa giống cho nông dân phục vụ sản xuất, đa số các giống lúa đều có nguồn gốc, đúng cơ cấu sản xuất trên nhiều chân đất và mùa vụ khác nhau.

Qua các lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ kết quả của những mô hình sản xuất trình diễn trồng trọt, chăn nuôi, lâm sinh… người nông dân đã biết ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật theo quy trình sản xuất, đầu tư thâm canh đạt năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm cao hơn.            

 
 Như Đồng