Kiên trì kiềm chế lạm phát ở Quảng Ngãi: Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Chủ Nhật, 06:25, 27/11/2011 [GMT+7]
.

(QNg)- Hơn 8 tháng Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đã tạo ra hiệu ứng tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, cần phải có một quyết tâm cao, kiên trì thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp của Chính phủ...

Kết quả của sự nỗ lực

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2011 các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có kết quả Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh về các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2011; tập trung tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và đã đạt được những kết quả bước đầu trong quản lý tiền tệ, tín dụng, lãi suất; rà soát, sắp xếp, điều chuyển vốn, cắt giảm đầu tư công; đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Năm 2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Ngãi đã quản lý chặt chẽ tiền tệ, góp phần đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống.
Năm 2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Ngãi đã quản lý chặt chẽ tiền tệ, góp phần đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống.

Trong năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 trên địa bàn ước đạt 17.678 tỷ đồng (84,76%  kế hoạch năm). Đặc biệt, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 3.227 tỷ đồng (100% kế hoạch năm); khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 330 tỷ đồng (vượt gần 40% so với kế hoạch đề ra), tăng 75% so với năm 2010. Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư và triển khai các dự án có vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều ách tắc; thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vật nuôi; tình hình biến động giá trên thị trường ở nhiều mặt hàng thiết yếu... khiến đời sống người dân, nhất là người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn.

Xác định giải pháp "đinh"

Trước tình hình khó khăn như hiện nay, càng đòi hỏi tỉnh cần có quyết tâm cao hơn trong vấn đề thực hiện 6 nhóm giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội mà Nghị quyết 11 của Chính phủ đã đề ra. Trong đó, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chọn giải pháp quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng làm giải pháp "đinh", nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Giải pháp "đinh" được tỉnh xác định trong 6 nhóm giải pháp là thắt chặt quản lý tiền tệ, cắt giảm đầu tư công; giảm bội chi ngân sách. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương dựa trên tình hình địa phương, chủ động, kiên trì thực hiện giải pháp này trong kế hoạch đã đề ra. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ngãi đang tăng cường kiểm soát về lãi suất, về cho vay; kiểm tra việc cho vay bất động sản, kinh doanh chứng khoán, vay tiêu dùng; kiểm tra thường xuyên, đột suất về thực hiện lãi suất huy động. Các sở, ngành liên quan của tỉnh tiếp tục rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn của từng lĩnh vực: Thủy điện, du lịch, dịch vụ, thương mại, kinh doanh bất động sản...

UBND tỉnh chỉ đạo: Dự án nào có tính khả thi, đủ điều kiện thực hiện thì tiếp tục cho triển khai thực hiện. Đồng thời xem xét, rút giấy phép đầu tư đối với những dự án, công trình không triển khai thực hiện, kéo dài thời gian, tiến độ thực hiện chậm... so với quy định. Thực hiện việc rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; rà soát việc xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 11 và tình hình thực tế của địa phương.  Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa cho biết: "Để Nghị quyết 11 của Chính phủ thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống kinh tế - xã hội, phải tăng cường kiểm soát đầu tư công thông qua việc theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Tuyệt đối không để tình trạng các dự án đã tạm dừng, giãn tiến độ lại tiếp tục triển khai trong khi chưa thực sự cần thiết".

Việc cắt giảm chi tiêu công trong 9 tháng cuối năm gần 50 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, đang đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu; tạm ngừng các khoản chi không cần thiết; giảm kinh phí chi hội họp, hội thảo, lễ hội, tổng kết năm... Song song với đó, việc thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn cũng được quan tâm hơn.

Đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2011, Quảng Ngãi được các đoàn kiểm tra của Trung ương đánh giá cao về kết quả thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Nhìn chung các chương trình, chính sách đầu tư đối với vùng miền núi được triển khai thực hiện đồng bộ. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bước đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực, phục vụ dân sinh, nhất là những công trình đập nước, kênh mương thủy lợi nội đồng, nhà công vụ cho giáo viên… đã góp phần tác động tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, đặc biệt là thực hiện chính sách của Nghị quyết 30a về chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ chương trình này, hơn 11.000 hộ thuộc 6 huyện nghèo của tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở; hàng ngàn người dân được vay vốn tham gia xuất khẩu lao động; hơn 20.000 hộ gia đình được hỗ trợ sản xuất.

Trong chương trình hành động của UBND tỉnh từ nay đến hết năm 2012, đã xác định: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Rút kinh nghiệm năm 2010, những tháng cuối năm nay, UBND tỉnh vẫn chỉ đạo kiên trì kiềm chế lạm phát; không để xảy ra tình trạng buông lỏng 6 nhóm giải pháp, đặc biệt là vấn đề "nới lỏng" tiền tệ. Với thông điệp: "Tiếp tục kiên trì, nhất quán và đồng bộ các giải pháp chống lạm phát", tin chắc Quảng Ngãi sẽ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

THANH NHỊ
.