Quảng Ngãi: Đề nghị TƯ hỗ trợ 1.857 tỷ đồng từ nguồn thu của NM lọc dầu Dung Quất

Thứ Sáu, 13:33, 25/02/2011 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đề nghị cho tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 50% tiền thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà máy lọc dầu năm 2010 để tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng.
 
 
Theo Công văn 4656/VPCP-KTTH ngày 6/7/2010 của Văn phòng Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ cho Quảng Ngãi 50% tiền thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách nhà nước. Dự toán năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi được TƯ giao thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 1.450 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên số thực thu thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy lọc dầu năm 2010 vượt khá cao và đã nộp ngân sách nhà nước là 3.713 tỷ đồng. Vì vậy, nếu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Quảng Ngãi được TƯ hỗ trợ theo kế hoạch năm 2010 là 1.857 tỷ đồng (bằng 50% thuế tiêu thụ đặc biệt).
 
Quảng Ngãi đề nghị TƯ hỗ trợ 50% nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà máy lọc dầu.
Quảng Ngãi đề nghị TƯ hỗ trợ 50% nguồn thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà máy lọc dầu. (Trong ành: Bể chứa sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất)
 
Trong năm 2010, TƯ đã hỗ trợ cho Quảng Ngãi là 720 tỷ đồng, vì vậy Quảng Ngãi cần TƯ hỗ trợ 1.137 tỷ đồng còn lại từ thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy lọc Dung Quất để Quảng Ngãi đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là đầu tư hạ tầng tại Khu kinh tế Dung Quất trong năm 2011.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
.