Quảng Ngãi năm 2010: Mục tiêu thu 14.370 tỷ đồng

Thứ Sáu, 13:47, 01/01/2010 [GMT+7]
.

(QNg) - Năm 2009 tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ngãi đạt trên 3.700 tỷ đồng (tăng gấp 2,32 lần so với năm 2008). Theo kế hoạch  năm 2010, toàn tỉnh phấn đấu thu NSNN trên 14.370 tỷ đồng...

Những con số nhảy vọt
Những năm gần đây, từ khi thành lập Khu Kinh tế Dung Quất, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hàng loạt dự án lớn đã được đầu tư và đi vào hoạt động, không những góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong tỉnh mà còn góp phần vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Và năm 2009 thu NSNN của tỉnh đã vượt trên 3.700 tỷ đồng.
locdau.jpg
Nhà máy Lọc dầu chính thức sản xuất kinh doanh. Đây là nguồn thu chủ lực của tỉnh. Ảnh: QNĐT
Kết quả nổi bật là năm 2009 hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt dự toán. Trong đó thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 202 tỷ đồng (tăng 3,1%; thuế thu nhập so với người thu nhập cao đạt 72 tỷ đồng (vượt 16%); thu phí xăng dầu đạt 90/53 tỷ đồng, thu phí và lệ phí tăng 5%, thu tiền sử dụng đất tăng 5%. 100% các huyện, thành phố đều hoàn thành KH thu ngân sách, điển hình là Bình Sơn thu 121%, Sơn Tịnh đạt 118%, Mộ Đức đạt 120%, các huyện miền núi, hải đảo thu cao như Sơn Hà 143%, Ba Tơ 145%, Tây Trà 183%, Lý Sơn đạt gần 200% KH năm... Thu từ Hải quan chiếm 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên thu nội địa chỉ đạt trên 1.700 tỷ đồng, trong khi dự toán giao trên 2.000 tỷ/3.700 tỷ đồng.
 
Ông Nguyễn Tấn Kiệm-Phó Cục trưởng Cục thuế Quảng Ngãi cho biết: Năm 2009 sở dĩ tổng thu nội địa đạt thấp so với dự toán là do hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhưng phát sinh thấp. Đó là: Thuế tiêu thụ đặc biệt từ xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Dự toán TƯ giao 900 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 950 tỷ đồng, nhưng dự kiến chỉ thu được 370 tỷ đồng (hụt 580 tỷ đồng). Ngoài ra, thu từ doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài (chủ yếu là thiết bị nhập khẩu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan, Nhà máy polypropylen, Nhà máy đóng tàu Dung Quất...) cũng đạt thấp, dự toán giao 200 tỷ đồng, nhưng chỉ thu được 165 tỷ đồng... 
 
Bên cạnh đó, năm 2009 nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế thế giới, đồng thời tỉnh ta phải thực hiện chính sách miễn, giãn thu thuế thu nhập cá nhân của Chính phủ (riêng thu nội địa đã thực hiện miễn, giãn thu trong năm 94 tỷ đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước là 32 tỷ đồng, từ sử dụng đất nông nghiệp là 8 tỷ đồng và từ thuế thu nhập cá nhân 28 tỷ đồng...).

Mục tiêu  14.370 tỷ đồng
Mặc dù năm 2009 thu nội địa ở tỉnh ta không đạt kế hoạch giao do nhiều nguyên nhân khách quan, song có thể nói kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ta năm 2009 vượt trội hơn rất nhiều so với các tỉnh trong khu vực. Năm 2010 được đánh giá là năm nền kinh tế Quảng Ngãi sẽ ổn định, nhiều dự án chính thức đi vào hoạt động, đặc biệt là dự án Nhà máy Lọc dầu chính thức sản xuất kinh doanh. Đây là nguồn thu chủ lực của tỉnh. Vì vậy năm 2010 thu ngân sách toàn tỉnh phấn đấu khoảng 14.370 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 9.110 tỷ đồng (tăng 5,8 lần so với năm 2009).

Ông Nguyễn Tấn Kiệm cho biết thêm: Năm 2010 Bộ Tài chính giao cho tỉnh ta thu 13.735 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 14.370 tỷ đồng. Với mục tiêu này tỉnh ta sẽ đạt và vượt con số trên. Bởi lẽ nguồn thu chính, chủ lực của tỉnh là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Năm 2010 Nhà máy sẽ hoạt động 100% công suất, nên chỉ tính riêng nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu sẽ chiếm 70% tổng nguồn thu của tỉnh. Đồng thời trong năm 2010, tại KKT Dung Quất có nhiều dự án mới đi vào hoạt động, nguồn thu từ KKT Dung Quất sẽ chiếm 85% tổng nguồn thu cả tỉnh. Năm 2010 hầu hết các khoản thu đều tăng nhiều so với năm 2009. Trong thu nội địa, dự toán thu từ doanh nghiệp nhà nước được TƯ giao là trên 8.115 tỷ đồng (89% tổng thu nội địa, tăng gấp 11,8 lần so với năm 2009). Các khoản thu còn lại cũng đều tăng so với năm 2009 như, thu từ doanh nghiệp địa phương tăng 26,6%, thu từ khu vực công thương ngoài quốc doanh tăng 43%, thu phí lệ phí tăng bình quân 13,5%, thu tiền sử dụng đất tăng 5,2%...

Ông Huỳnh Văn Cần-Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi cho biết: Hiện có 58 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua Hải quan Quảng Ngãi. Đây là nguồn thu khá ổn định. Năm 2010 tình hình xuất nhập khẩu sẽ có chiều hướng tốt hơn so với mọi năm vì vậy nguồn thu từ hải quan dự kiến sẽ đạt khoảng 6.000 tỷ đồng.

Năm 2010 là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010). Việc hoàn thành thu ngân sách Nhà nước sẽ là tiền đề để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Tin rằng năm 2010 thu ngân sách ở tỉnh ta sẽõ đạt và vượt con số 14.370 tỷ đồng.

 M.Toàn
.