Ưu tiên dùng hàng Việt
14:24 | 30/09/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã được người dân và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Người tiêu dùng đã thay đổi thói quen và sử dụng hàng Việt ngày càng nhiều hơn.
.
.