Tăng cường quản lý tàu lưới kéo
16:30 | 02/02/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với tìm hướng phát triển mới, nhiều chủ tàu lưới kéo đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật (ATKT) tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản (KTTS) theo hạn ngạch.
.
.