Nhân rộng các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp
22:50 | 28/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp hội nông dân ở huyện Sơn Hà đã thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp, để liên kết những nông dân có chung ngành nghề sản xuất. Mô hình này đã giúp nông dân từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.
.
.