Nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh hơn 172,96 tỷ đồng

19:10, 30/07/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Đến cuối tháng 6/2022, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh (không tính 772 triệu tiền do NSNN đóng) là hơn 172,96 tỷ đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Theo BHXH tỉnh, qua thống kê cho thấy, nợ dưới 3 tháng là 1.178 đơn vị, tương ứng 38,319 tỷ đồng; nợ từ 3 tháng đến 11 tháng là 667 đơn vị, tương ứng 22,287 tỷ đồng; có 278 đơn vị nợ với số tiền nợ hơn 38,473 tỷ đồng; nợ từ 36 tháng trở lên là 122 đơn vị, tương ứng 61,120 tỷ đồng…

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Đặc biệt, Công ty CP Lilama 45.3 (đơn vị nhận chuyển giao từ BHXH tỉnh Phú Yên về ngày 1/4/2021) nợ 13,946 tỷ đồng tương ứng với thời gian nợ 57 tháng; Công ty CP Licogi Quảng Ngãi nợ 6,675 tỷ đồng tương ứng với thời gian nợ 44 tháng; Công ty CP Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi nợ 3,210 tỷ đồng tương ứng với thời gian nợ 69 tháng; Công ty CP Bê tông ly tâm Dung Quất, trụ sở đóng tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN với số tiền hơn 12,503 tỷ đồng, tương ứng với thời gian nợ 137 tháng, đã chuyển hồ sơ sang Cục Thi hành án tỉnh nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ.

Đến nay, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 124.736 người, đạt 93,62% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham BHXH tự nguyện 15.250 người, giảm 1.411 người so với năm 2021, đạt 52,3%. Số người tham gia BHTN 113.876 người, đạt 92,57%. Số người tham gia BHYT 1.165.271 người, giảm 12.495 người so với cuối năm 2021, đạt 96,56%. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 1.678.401 triệu đồng, đạt 48,13%.

PV

 
.