Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân

15:23, 26/05/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn.
 
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số... Trong đó, giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có sự chuyển biến tích cực, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, công dân. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Văn Đồng cho biết, huyện đã cụ thể hóa công tác CCHC.
 
 Cán bộ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh giải quyết hồ sơ cho công dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh giải quyết hồ sơ cho công dân.
Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm về chỉ đạo điều hành, cải cách TTHC, chế độ công vụ và xây dựng chính quyền điện tử. Huyện niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC tại bộ phận “một cửa”; bố trí hòm thư góp ý, cung cấp thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị... “Qua triển khai cho thấy, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, đồng thời thay đổi nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”, ông Võ Văn Đồng nhận định. 
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong cải cách thể chế, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung thẩm định, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo 100% các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi trước khi ban hành. Trong quý I/2022, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh thẩm định 23 lượt dự thảo văn bản QPPL; tham gia góp ý 46 văn bản cấp huyện và sở, ngành gửi đến; tăng cường kiểm tra việc ban hành các văn bản QPPL tại các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, qua thực hiện rà soát TTHC đã cắt giảm thời gian giải quyết của 14 TTHC ở một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH-TT&DL.
 
Theo đánh giá của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Quảng Ngãi có tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đứng đầu các địa phương trong cả nước, với 76,5%. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt "Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0"; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và thành lập Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo.
 
Điểm nổi bật nữa trong CCHC những tháng đầu năm 2022 là các ngành, địa phương đã tập trung rà soát, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hoặc hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực trong năm 2021 đối với 132 văn bản gồm 44 nghị quyết, 85 quyết định và 3 chỉ thị.
 
Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh. Về tinh giản biên chế, trong giai đoạn 2015 - 2022 tỉnh đã cắt giảm 221 biên chế công chức khối Nhà nước; giảm 3.307 biên chế sự nghiệp. Đến nay, 100% cơ quan hành chính đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm và 100% đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt danh mục vị trí việc làm theo quy định. Việc thực hiện cải cách tài chính công cũng được tỉnh tập trung thực hiện. Qua đó, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.