Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

08:46, 09/02/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Công tác này được Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh chú trọng thực hiện, đạt những kết quả đáng ghi nhận.
 
Chủ tịch Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Phạm Thái Dương cho biết, việc thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động (CNLĐ). Vì vậy, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh luôn xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hằng năm, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho CĐCS trực thuộc. Bên cạnh đó luôn đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh phụ trách từng KCN để chỉ đạo thực hiện công tác này.
 
Lãnh đạo Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh trao quyết định kết nạp đoàn viên tại Công ty TNHH Oucanyon Furniture (Việt Nam).
Lãnh đạo Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh trao quyết định kết nạp đoàn viên tại Công ty TNHH Oucanyon Furniture (Việt Nam).
Để đạt kế hoạch đề ra, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động CNLĐ tại các doanh nghiệp (DN) ở KKT Dung Quất và các KCN tỉnh để kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS. Điển hình như, sau một thời gian nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty TNHH Oucanyon Furniture, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ; đồng thời tuyên truyền về tổ chức Công đoàn Việt Nam, về quyền, lợi ích của đoàn viên, những phúc lợi mà các cấp công đoàn ký kết với các DN mang lại lợi ích nhiều hơn cho CNLĐ là đoàn viên công đoàn... Qua tuyên truyền đã có 482 CNLĐ trong công ty tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. 
 
Còn tại công ty TNHH Bekaert, qua tuyên truyền có 19/19 CNLĐ đang làm việc tại đây đã tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Sau khi nhận đơn của 19 CNLĐ, công ty đã tổ chức hội nghị bầu ban chấp hành lâm thời, là tiền đề để tiến đến thành lập CĐCS tại DN.
 
Theo ông Dương, công đoàn đã đổi mới hình thức tiếp cận DN, CNLĐ để tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đảm bảo tổ chức công đoàn thực sự đại diện cho CNLĐ và vì CNLĐ. Qua tuyên tuyền, vận động, năm 2021, Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã thành lập 2 CĐCS, phát triển 11,47 nghìn đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên đang hoạt động tại 67 CĐCS là 30,441 nghìn đoàn viên trong tổng số 46,46 nghìn công nhân, viên chức, lao động. Sau khi được thành lập, CĐCS hoạt động hiệu quả. Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động, góp phần xây dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.