Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Phấn đấu là chỗ dựa an sinh cho toàn dân

10:06, 30/12/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp để đảm bảo chi trả đúng, đủ cho người thụ hưởng theo chế độ, đồng thời phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. 
 
Đảm bảo chi trả đúng, đủ   
 
Những ngày cuối năm, BHXH tỉnh tập trung chi hỗ trợ người lao động, giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Nghị quyết 116 của Chính Phủ.
 
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến BHXH tỉnh làm thủ tục để hưởng theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.
Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến BHXH tỉnh làm thủ tục để hưởng theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.
Theo rà soát của BHXH tỉnh, đến cuối tháng 12/2021, có gần 2.470 đơn vị, với hơn 91.100 lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. BHXH tỉnh đã giải quyết cho hơn 90.200 trường hợp, với số tiền hơn 235 tỷ đồng. Trong quá trình chi hỗ trợ, BHXH tỉnh gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi Nghị quyết 116 ra đời, BHXH tỉnh đã tuyên truyền chính sách đến người dân kịp thời, nhưng số người trong diện hỗ trợ chưa làm thủ tục còn nhiều. BHXH tỉnh phấn đấu đến ngày 31/12/2021, chi trả hoàn thành cho số đối tượng nộp hồ sơ theo yêu cầu.
 
Trong năm 2021, BHXH tỉnh cũng đã tập trung nhân lực để chi trả đúng, đủ cho người thụ hưởng theo chế độ BHXH, BHTN. Ngành đã phối hợp với bưu điện thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, tạo thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng. Riêng đối với công tác chi trả lương hưu, do tình hình dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã xây dựng các phương án chi trả gộp 2 tháng trong cùng một kỳ chi trả. Đa số người thụ hưởng hài lòng về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp của BHXH và bưu điện.
 
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai chi trả không dùng tiền mặt. Hiện tỷ lệ người hưởng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị đạt khoảng 51% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 79% người nhận chế độ BHXH một lần; 99,8% người nhận trợ cấp thất nghiệp, vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.  
 
Đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng 
 
Đến cuối tháng 12/2021, BHXH tỉnh phấn đấu ước đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó BHXH đạt trên 97%; BHXH bắt buộc trên 103%; BHXH tự nguyện trên 70%; BHTN trên 104%; BHYT trên 98%. Việc triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT của BHXH tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia BHYT. Điều này cho thấy, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan với ngành BHXH trong việc tuyên truyền, giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo cơ bản quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.
 
Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Tỷ lệ người tham gia BHYT tuy có tăng, nhưng chưa bền vững; tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt. Việc tuyên truyền còn dàn trải, chưa sâu rộng, nhận thức về một bộ phận nhân dân về BHXH còn hạn chế.
 
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trương Quang Hùng cho hay, thời gian đến, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, phát triển ngày càng nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách BHXH ở cơ sở để đạt được mục tiêu BHXH là chỗ dựa an sinh cho toàn dân.
                           
Bài, ảnh: TR.AN
 
 
 
.
.