Sở Xây dựng: Đổi mới phương pháp làm việc

15:26, 08/11/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện cải cách hành chính (CCHC) có hiệu quả, thời gian qua, Sở Xây dựng đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện như ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tâm phục vụ nhân dân... Điều này đã mang lại niềm tin cho tổ chức, cá nhân, với mức độ hài lòng đối với Sở Xây dựng trên 98%.
 
Mức độ hài lòng của người dân trên 98%
 
Đẩy mạnh CCHC, một trong những nhiệm vụ được Sở Xây dựng quan tâm thực hiện trong những năm qua, nhất là sau khi Nghị quyết 05 của Tỉnh ủyđược ban hành  năm 2016. Theo đó, ngoài tập trung thay đổi cung cách tiếp nhận hồ sơ, văn bản của các tổ chức, cá nhân và giải quyết theo hướng tinh gọn, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 
 
Hệ thống văn bản và điều hành của Sở Xây dựng đều được cập nhập  kịp thời lên website của đơn vị giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Ảnh: L.Đức
Hệ thống văn bản và điều hành của Sở Xây dựng đều được cập nhập kịp thời lên website của đơn vị giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Ảnh: L.Đức
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy khóa XIX, hơn 98% văn bản quy phạm pháp luật do Sở Xây dựng tham mưu ban hành đúng quy định, 100% các thủ tục được chuẩn hóa ISO 9001:2015, trên 98% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý và trả kết quả kịp thời, 100% văn bản tài liệu nội bộ được ứng dụng văn bản điện tử...
 
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Công Hoàng cho biết, việc kiểm soát TTHC được triển khai cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức bỏ ra để thực hiện và rút ngắn 30% quỹ thời gian so với khung quy định chung. Trong đó, có 47 TTHC ở các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch xây dựng, nhà ở và bất động sản, vật liệu xây dựng... rút ngắn thời gian từ 3  -  6 ngày. Ngoài ra, các danh mục TTHC được đơn vị công khai trên cổng thông tin điện tử của sở và tại bảng thông báo ở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong thực hiện TTHC cũng được triển khai một cách đồng bộ.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
 
Để công tác CCHC luôn được người dân tin tưởng, một trong những nhiệm vụ mà Sở Xây dựng đang tập trung thực hiện là triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác CCHC, sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai công tác CCHC. Thường xuyên quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng, đơn vị chuyên môn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác này.
 
Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh công tác CCHC; triển khai áp dụng các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện CCHC. Việc thực hiện nhiệm vụ CCHC được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Có giải pháp kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực, hoặc không còn phù hợp. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết, hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, các cơ sở dữ liệu có sẵn.
 
Theo ông Nguyễn Công Hoàng, ưu tiên trong CCHC của sở trong thời gian tới là tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động. Khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành  i-Office, hệ thống thư điện tử công vụ, đảm bảo hơn 95% các văn bản hành chính được lưu thông trên môi trường mạng. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC”, ông Hoàng khẳng định.
 
LÊ ĐỨC
 
 
 
.