Người dân thị trấn Châu Ổ chấp hành nghiêm giãn cách xã hội

07:08, 21/08/2021
.

.