Nghiêm túc nhận trách nhiệm trước dân

15:32, 25/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) trên địa bàn tỉnh tuy có chuyển biến, nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm, nhưng vẫn còn một số đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức (CBCC) chưa thực hiện nghiêm túc.
 

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành xin lỗi người dân  

 

Còn nhiều tồn tại, bất cập 
 
Những hạn chế, bất cập trong giải quyết TTHC về đất đai vẫn còn là một trong những vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh chưa được giải quyết căn cơ, gây bức xúc trong nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Công tác giải quyết TTHC về đất đai tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã, nhất là thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân còn tùy tiện, chưa đảm bảo về thời gian, việc giải quyết của các cơ quan thẩm quyền còn chậm, còn tình trạng thờ ơ, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân...
 
Chỉ riêng hai địa phương là TP.Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành, kết quả kiểm tra mới đây từ Đoàn kiểm tra của tỉnh cho thấy, việc giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu trong năm 2020 ở hai địa phương này đa số bị trễ hẹn, gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến phản ánh, khiếu nại. Đối với TP.Quảng Ngãi, trong năm 2020 tiếp nhận 2.480 hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân, nhưng chỉ giải quyết 632 hồ sơ (đạt 25,5% tổng hồ sơ tiếp nhận). Trong đó, giải quyết đúng hẹn 36 hồ sơ (chiếm 5,7%), giải quyết trễ hẹn 596 hồ sơ (chiếm 94,3%). Còn tại huyện Nghĩa Hành tiếp nhận 251 hồ sơ, đã giải quyết 136 hồ sơ (đạt 54,2% tổng số hồ sơ tiếp nhận), trong đó giải quyết đúng hẹn 40 hồ sơ (chiếm 29,4%), giải quyết trễ hẹn 96 hồ sơ (chiếm 70,6%). Đây là thực trạng buồn trong công tác giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai.
 
Tại TP.Quảng Ngãi, từ năm 2019, ngay sau khi các TTHC về đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố chuyển sang tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phường chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, một số đơn vị chức năng và UBND nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn chậm trễ, dây dưa, kéo dài trong khâu phối hợp xác nhận hồ sơ, dẫn đến hồ sơ giải quyết bị tồn đọng.
 
Hãy vì nhân dân mà phục vụ
 
Chỉ số cải cách hành chính của Quảng Ngãi trong nhiều năm qua luôn đứng ở vị trí thấp, riêng năm 2020 xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố. Một phần nguyên nhân là do hạn chế trong giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai; tinh thần, thái độ phục vụ của CBCC ở bộ phận "một cửa" tại một số địa phương chưa tốt, chưa mang lại sự hài lòng đối với tổ chức, công dân.
 
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh TP.Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  Ảnh: PV
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh TP.Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: PV
Không thể kéo dài tình trạng giải quyết quá hạn, trễ hẹn nhiều hồ sơ đất đai, nhất là việc cấp GCNQSDĐ khiến người dân bức xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo chấn chỉnh những bất cập, hạn chế trong giải quyết TTHC, nhất là đối với lĩnh vực đất đai. Cuối năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản nghiêm khắc phê bình đối với chủ tịch UBND nhiều huyện, thị xã, thành phố để xảy ra tình trạng tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa còn hình thức, không thực chất, không đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân; để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn, trễ hẹn nhiều hồ sơ về đất đai; đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, địa phương chậm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Ngày 17/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, địa phương. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý; chưa nhìn thẳng vào sự thật, né tránh trách nhiệm, không quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian vừa qua đối với công tác CCHC; đồng thời yêu cầu nghiêm túc rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình chủ tịch UBND các huyện còn lại trong tỉnh đã không phối hợp, phối hợp thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu hiện nay trên địa bàn quản lý cho Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, làm kéo dài thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, phục vụ nhân dân được tốt hơn, một trong những việc cần làm ngay là khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong giải quyết TTHC, nhất là TTHC trong lĩnh vực đất đai. Cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCC, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC. Kiên quyết không để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cần phải quyết liệt vào cuộc đổi mới, đặt lên trên hết lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, có như vậy mới nâng cao được thứ hạng CCHC của tỉnh, phục vụ nhân dân được tốt hơn.
 
Thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tổ chức và công dân đánh giá mức độ rất hài lòng và hài lòng đạt tỷ lệ 99,8%, kết quả như thế là quá tốt. Thủ tục đất đai của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh TP.Quảng Ngãi tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã trả hồ sơ đúng hạn đạt 78,3% (trước đây khi còn hoạt động tại Bộ phận một cửa UBND TP.Quảng Ngãi chỉ đạt khoảng 25%). Cả hệ thống các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt, nhưng chỉ cần có vài xã, phường, thị trấn thực hiện không tốt là mất điểm cả tỉnh. Do đó, việc thực hiện CCHC phải đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. "Cán bộ, công chức vi phạm trong giải quyết TTHC phải xử lý nghiêm để làm gương. Cả hệ thống cố gắng làm tốt đến mấy đi nữa, nhưng chỉ một bộ phận nhỏ CBCC không tốt là chúng ta đánh mất hình ảnh, uy tín, niềm tin của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
P.LÝ - B.SƠN - Đ.SƯƠNG
 
 
 
 
.
.